Naar hoofdinhoud Naar footer

Project Stress & Incidenten

Gepubliceerd op: 02-12-2021

Het doel van project Stress & Incidenten is om incidenten in hulpverlening waarbij de minderjarige niet thuis verblijft terug te dringen.

Auteur: Moniek van Loon – van der Logt (junior onderzoeker bij Pluryn)

Zorgorganisatie Pluryn

Bij zorgorganisatie Pluryn loopt momenteel het ZonMw-project Stress & Incidenten. Met dit project wil Pluryn kijken in hoeverre biofeedback, het direct terugkoppelen van indicatoren van lichamelijk stressniveau, kan bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van stress. Mogelijk kan dit leiden tot verbetering van stressregulatie en daarmee het verminderen van incidenten in de hulpverlening (jeugdzorg) waarbij het kind niet thuis verblijft. Dit project is een samenwerkingsverband tussen Pluryn/Intermetzo, Spirit, Juzt en RU, VUmc en UT.

Jongeren in de residentiële jeugdzorg (waarbij het kind niet thuis verblijft) reageren vanwege ontregelde stressregulatiesystemen vaak inadequaat op stress. Dit uit zich bijvoorbeeld in:

  • agressie
  • zelfverwondend gedrag
  • weglopen

De gevolgen van deze incidenten zijn vaak ernstig voor jongeren, groepsleden, medewerkers en de organisatie als geheel, en lopen uiteen van lichamelijke en psychische klachten tot organisatorische gevolgen als uitval en ziekte onder personeel. Ondanks de ontwikkeling van diverse methoden blijft dit probleem bestaan. Mogelijke oorzaak is dat de huidige methoden gericht zijn op vroegsignalering van oplopende stress. Bekend is echter dat jongeren en medewerkers signalen van oplopende stress – en de aanleiding tot incidenten – niet tijdig genoeg herkennen.

Technologische ontwikkelingen

De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden om psychofysiologische markers van stress, zoals de huidgeleiding (zweet) en hartslag, op een gemakkelijke manier te meten fors toegenomen. Door de ontwikkeling van draagbare wireless devices (zoals smartwatches) is het mogelijk om elk moment, gedurende een langere periode markers van stress te meten in het dagelijks leven. Door deze metingen direct terug te koppelen (biofeedback) wordt inzicht verkregen in oplopende stress. Er zijn aanwijzingen dat biofeedback effectief is in het verminderen van boosheid en agressie.

Doel van het project

Dit project heeft twee doelen, namelijk:

  1. inzicht krijgen in patronen van psychofysiologische stress (zweet en hartslag) bij agressie, zelfverwondend gedrag en weglopen.
  2. onderzoeken of biofeedback op markers van stress kan bijdragen aan vroegsignalering van oplopende stress en daarmee het verminderen van incidenten.

De verwachting is dat de stressregulatie bij jongeren zal verbeteren en jongeren en medewerkers signalen van oplopende stress in een vroeg stadium leren herkennen en signaleren. Hierdoor kan het aantal incidenten verminderen.

Biofeedback via smartwatch en een Sense-It app

In deel twee van dit project zal biofeedback toegepast worden met behulp van een smartwatch en een app. Hiervoor is Pluryn aangesloten bij de doorontwikkeling van de Sense-IT app. Deze app is al in een pilot gebruikt binnen een psychiatrische doelgroep. Deze wordt in fases bruikbaar gemaakt voor onze (en andere) doelgroep(en), in samenwerking met de UT, Arkin en VU.

Waar staat Stress & Incidenten?

Dit project wordt met veel enthousiasme ontvangen. Het biedt veel mogelijkheden voor de toekomst. Het sluit aan bij meer gepersonaliseerde zorg en het geven van regie aan jongeren en medewerkers. Tegelijkertijd is het erg innovatief en zijn we ons er van bewust dat we, juist binnen deze complexe doelgroep, zorgvuldig moeten omgaan met implementatie ervan. We zijn daarvoor continu in overleg met professionals en jongeren zelf. Over een klein jaar hopen we meer zicht te hebben op de patronen van fysiologische stress. Vervolgens kunnen we de app gaan inzetten en onderzoeken als interventie.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar de verdere ontwikkelingen of heb je vragen over dit project? Stuur een mail naar: Moniek van Loon – van der Logt via mlogt@pluryn.nl.

Deel deze pagina via: