Naar hoofdinhoud Naar footer

Siza: De nachtzorgcentrale

Gepubliceerd op: 26-06-2024

In Begeleiding à la carte 2 gaan zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg aan de slag met vernieuwende en persoonsgerichte zorg. Verschillende organisaties hebben hiervoor een speciale aanpak ontwikkeld. Hieronder maak je kennis met de aanpak van SIZA.

SIZA

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. De dienstverlening van Siza loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot begeleiding naar werk. Siza ondersteunt op die momenten dat het nodig is en daagt mensen uit om hun grenzen waar mogelijk te verleggen. Bij Siza werken 2500 medewerkers die zorg en ondersteuning bieden aan ruim 3500 mensen. Siza heeft 150 locaties verspreid over Gelderland en Midden-Brabant.

De aanpak

In de nacht geeft Siza zorg aan ongeveer 1000 cliënten. Er wordt hierbij uitgegaan van een combinatie van zorg èn technologie waarbij de visie “van nachtzorg naar nachtrust” als leidraad wordt gehanteerd. De medewerkers van zorg op afstand en de zorgregiecentrale kunnen de juiste ondersteuning leveren, zodat de nachtzorg met minder mensen kwalitatief goede zorg kunnen leveren. Op dit moment wordt nachtzorg met minder medewerkers gegeven dan voorheen. 

Er blijft soms een spanningsveld tussen de vraag van de zorgmedewerkers van de locaties en het verwachtingspatroon van de cliënt. De kennis van Nachtzorg & Zorgregiecentrale wordt regelmatig niet voldoende meegenomen. Het is wenselijk dat de visie geïmplementeerd wordt, expertisegebieden van de nachtzorg zichtbaar worden en de medewerkers van zorg op afstand en de zorgregiecentrale aansluiten bij het multidisciplinair team en belangrijke vraagstukken. Siza wil hiermee in Begeleiding à la carte 2 aan de slag.

Droom

Siza nachtzorg wil dat de cliënt 24 uur lang goede zorg krijgt, waarbij de kennis en ervaring van de Nachtzorg & Zorgregiecentrale optimaal wordt benut. Dit betekent dat de dag en nachtzorg samen in actie komen om dit te bereiken en samen lastige thema’s oppakken en de visie daarbij meenemen. Om zo goede afspraken te realiseren t.a.v. 24 uurs zorg die haalbaar zijn gezien technologie, mankracht en mogelijkheden op de locatie voor de cliënt.

Aan de slag

In Begeleiding à la carte 2 gaat SIZA aan de slag met:

  • Verdere implementatie van de visie van Nachtzorg naar Nachtrust
  • Zichtbaar maken en profileren van de expertisegebieden van de nachtzorg en het samenbrengen van aanwezige en nieuwe kennis binnen een expertiseteam
  • Kwalitatief managen van de 24 uurs zorg van de cliënt door aan te sluiten bij multidisciplinair team, zodat de nachtzorg op tijd betrokken wordt bij vraagstukken.

Over Begeleiding à la carte

Deze aanpak is onderdeel van Begeleiding à la carte 2. Begeleiding à la carte 2 wordt uitgevoerd door kennisorganisatie Vilans en is onderdeel van de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking van het ministerie van VWS. Het programma is op 1 maart 2023 gestart en loopt 3 jaar. Lees hier meer over Begeleiding à la carte.

Deel deze pagina via: