Toon zoekbalkToon menu

Cultuursensitief werken, Webinar

In de webinar Cultuursensitief werken staat deze vraag centraal. Het doel is tweeledig. Ten eerste wordt besproken welke invloed cultuur en levensbeschouwing hebben op jouw werk. Ten tweede worden tips gegeven hoe jij daar in de praktijk mee om kunt.
 

Praktische informatie

 • Datum: dinsdag 11 okotber 2022
 • Tijdstip: van 10.00 tot 12.00 uur
 • Waar: online
 • Organisator: Leids Congres Bureau
 • Kosten: € 99,00
 • Aanmelden: via deze link
 • Meer informatie: via deze link
 • Voor: professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van cultuursensitief werken

Een kwestie van kennis, houding en vaardigheden

Mede door de immigratie in de laatste zestig jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. Met de instroom van nieuwe groepen vluchtelingen enkele jaren geleden is die diversiteit versterkt. 

De verander(en)de samenleving leidt er toe dat zorg- en welzijnsprofessionals steeds meer te maken krijgen met cliënten en hun naasten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij kennis maken met voor hen onbekende opvattingen over ziekten en beperkingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen opvoedings- en levensstijlen en daarbij passende opvattingen over het dagelijks functioneren van cliënten anders zijn dan zorgverleners gewend zijn. 

De vraag rijst hoe professionals hier passend op kunnen reageren en op welke wijze zij hierover met cliënten en hun familie kunnen communiceren. 

In de webinar Cultuursensitief werken staat deze vraag centraal. Het doel is tweeledig. Ten eerste wordt besproken welke invloed cultuur en levensbeschouwing hebben op jouw werk. Ten tweede worden tips gegeven hoe jij daar in de praktijk mee om kunt gaan. In dit verband zal worden uitgelegd wat een dynamische benadering van het begrip cultuur inhoudt. In lijn daarmee wordt het Culturele Interview geïntroduceerd. Dit is een methodiek om het gesprek tussen zorgverleners en cliënten met een andere culturele achtergrond te stimuleren. 

Competenties en leerdoelen:

 • Inzicht in hetgeen een cultuursensitieve benadering in de praktijk inhoudt
 • Inzicht in de belevingswereld van cliënten met een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond en de invloed daarvan op ziekteopvattingen en hulpzoekgedrag
 • Inzicht in de eigen cultuur en de betekenis daarvan voor het contact met cultureel anderen
 • Tips voor het aanleren van vaardigheden om voorgaande inzichten toe te passen in de praktijk