Toon zoekbalkToon menu

Netwerkdag Medicijnresten en Milieu

Het RIVM organiseert op 8 maart 2022 de netwerkdag 'Medicijnresten in het milieu’. Je hoort over de meest recente ontwikkelingen en kunt meepraten in workshops.
Projectleider Susanne Waaijers-van der Loop geeft een presentatie over het werk van het RIVM-project Kennisbasis Green Deal Duurzame Zorg. Hierin komt de milieuvoetafdruk van de Nederlandse zorgsector aan bod, maar ook ander relevant wetenschappelijk onderzoek over de verduurzaming van de zorg.  
  • Ochtendprogramma: presentaties van initiatieven om de impact van medicijnresten in het milieu aan te pakken. Denk naast de Green Deal Duurzame Zorg aan onderwerpen als de ketenaanpak medicijnresten en het Innovatieprogramma microverontreinigingen uit afvalwater.   
  • Middagprogramma: workshops over actuele onderwerpen. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer antibioticaresistentie, educatie in de gezondheidszorg, medicijnresten in een circulaire economie en innovaties in rioolwaterzuiveringen. 
Deelname is gratis. Aanmelden kan via Medicijnresten in het milieu