Toon zoekbalkToon menu

Eigen regie

Aan de slag met de zorgrelatie

Als begeleider heb je dagelijks of minder frequent contact met je cliënt. Die relatie tussen een begeleider en een cliënt en eventueel zijn naasten wordt ook wel een zorgrelatie genoemd. Het gaat hier bijvoorbeeld om de zorg en ondersteuning die iemand ontvangt op een woonlocatie in de gehandicaptenzorg, maar ook het dagelijkse contact is onderdeel van de zorgrelatie. Een goede zorgrelatie heeft veel invloed op de (ervaren) kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor de cliënt. Daarom is het van belang om aandacht te hebben voor de zorgrelatie en deze met regelmaat te evalueren.
In de zorgrelatie ligt de focus op de (ervaren) kwaliteit van zorg. Als zorgprofessional kijk je met je cliënt hoe je de zorgrelatie kunt evalueren en verbeteren. Het kwaliteitskader gehandicaptenzorg ziet verdieping van de dialoog tussen beiden is een opgave voor de komende tijd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld
om bejegening en communicatie, maar ook om de competenties van medewerkers
en samenwerking in het team en met nabije familie.

Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitskader is dat teams reflecteren op de kwaliteit van zorg om zo tot ontwikkelpunten voor verbetering te komen. Anders dan de bestaande cliëntervaringsinstrumenten uit de Waaier en bestaande teamreflectie methodieken geven de methoden op deze pagina inzicht in de zorgrelatie en handvaten om die te verbeteren.

Lees meer over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2020-2022

Wat is een zorgrelatie?

Een zorgrelatie is de professionele werkrelatie tussen een begeleider en een cliënt. Als begeleider heb je dagelijks contact met je cliënt. Om de zorg en ondersteuning op zijn of haar wensen te laten aansluiten, is het belangrijk om deze te evalueren en eventueel te verbeteren. Cliënten ontvangen vaak zorg of ondersteuning van meerdere professionals uit hetzelfde team. Teamleden gaan vaak verschillend met de client om en kunnen van elkaar leren. Ook naasten van cliënten zien vaak wat er goed gaat of beter kan. Zij kunnen ook betrokken worden bij het verbeteren van de zorgrelatie. Ga met elkaar is gesprek, zodat je samen met je cliënt de zorgrelatie kunt verbeteren. Want de (ervaren) kwaliteit van zorg van de cliënt is het allerbelangrijkst in de zorgrelatie. Door het aanreiken van verschillende evaluatiemethoden kun je de eigen regie van de cliënt bevorderen. Door een gesprek te faciliteren, geef je je cliënt de kans om zijn ervaring te delen.  

Waarom is aandacht voor de zorgrelatie van belang?

Hoe de cliënt de zorg of ondersteuning ervaart is onderdeel van de (ervaren) kwaliteit van zorg. Door voldoende aandacht te hebben voor de zorgrelatie, zorg je ervoor dat eventuele strubbelingen of onduidelijkheden herkend worden. Door met je cliënt in gesprek te gaan kom je achter de waarden die hij/zij belangrijk vindt en waar nog verbetering zit in de zorgrelatie. Deze inzichten zijn ook waardevol om als team te reflecteren op het verbeteren van kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

Waarom is het in kaart brengen van de zorgrelatie van belang?

Het in kaart brengen van de zorgrelatie levert waardevolle inzichten op om de zorg en ondersteuning te verbeteren. Door het faciliteren van een gesprek, geef je de cliënt de kans om zijn eigen ervaring te delen. Hiervoor bevorder je de eigen regie van de cliënt. Dit past goed bij het thema persoonsgerichte zorg.

Verschillende methodieken: hoe kies je wat voor jouw situatie geschikt is?

  Doel Wie voert het uit? Tijdsinspanning Doelgroep Training vereist? Perspectief
Mijn ervaring
met de
zorgrelatie
Inzichtelijk maken van de zorgrelatie tussen mensen in een communicatief kwetsbare positie en zorgverleners. Cliënten en zorgverleners 30 minuten Mensen in een communicatief kwetsbare positie Ja Cliënten en mantelzorgers
Als je het ons vraagt Complexe situaties bespreekbaar maken binnen zorgteams, met cliënten en naasten. Twee zorgverleners 4 groepsgesprekken en een aantal ontwerpsessies Organisaties die thuiszorg bieden aan ouderen Ja Cliënten, zorgverleners en naasten
WIEK De individuele ervaring van de cliënt staat centraal. Co-onderzoeker en een interviewondersteuner 45 minuten Mensen die langdurige zorg ontvangen Ja Cliënten
Wat ik belangrijk vind Het helpt cliënten en zorgverleners na te denken en te praten over het leven en passende zorg. Cliënten, naasten, mantelzorger, zorgverlener 10 minuten Alle vormen van langdurige zorg Nee Cliënten
Luister naar mijn verhaal Co-onderzoekers houden interviews met cliënten over hun ervaringen met zorgverleners Cliënten, naasten en zorgverleners 45 minuten Mensen die langdurige zorg ontvangen Ja Cliënten

Kun je de tabel niet goed lezen? Download de keuzehulp zorgrelatie.

Zo kun je de zorgrelatie verbeteren: 8 tips

Samen met je team en cliënten de zorgrelatie evalueren en verbeteren kun je doen aan de hand van verschillende methodieken, maar er zijn ook nog algemene tips voor het verbeteren van de zorgrelatie. Wij geven je 8 tips:
  1. Blijf met elkaar in gesprek en probeer hierin geen aannames te doen
  2. Luister naar de wensen en behoeften van de cliënt
  3. Reflecteer je relatie met de cliënt en verbeter deze waar nodig
  4. Ga in gesprek met je cliënt en stel niet alleen vragen over zijn/haar voorkeuren. Stel elkaar vragen en kom zo achter de waarden van de zorg voor jouw cliënt
  5. Betrek cliënten en hun naasten. Praat met hen en niet over hen.
  6. Wat wil je weten? Bepaal op basis daarvan een methodiek
  7. Overweeg hoeveel tijd en uren je beschikbaar hebt om de zorgrelatie te evalueren en te verbeteren.
  8. Bedenk goed wat je met de uitkomsten van de gesprekken met je cliënt gaat doen.

Meer lezen

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.