Toon zoekbalkToon menu

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundige Jiska vertelt hoe de Participatiewet beter kan

Meedoen in de samenleving is belangrijk voor mensen met een beperking. In een serie van interviews staan we daarom stil wat er anders of beter had gekund bij de Participatiewet. Volgens Jiska Ogier, mede-initiatiefnemer van Wij Staan Op!, rechtenstudente en ervaringsdeskundige, is de participatiewet ongeschikt voor mensen met een beperking. Ze heeft ideeën hoe het anders kan.
 
Vanuit haar kennis van rechten, ervaringen als rolstoelgebruiker en haar werk voor Wij Staan Op!, een stichting die bestaat uit jongvolwassenen met een fysieke handicap die zich inzet voor een inclusief Nederland, deelt Jiska concrete inzichten en tips.

De wet is te ingewikkeld

Jiska: ‘Als rechtenstudent vind ik zelf de wet al ingewikkeld. En ik heb gehoord dat docenten het soms ook moeilijk vinden om uit te leggen. Voor iemand met minder opleiding of een verstandelijke beperking wordt dat extra lastig. Dan motiveren onbegrijpelijke regeltjes niet en haken mensen af. De informatie die ze krijgen, moeten ze ook kunnen begrijpen.’

Participatiewet is niet voor de doelgroep gemaakt

Jiska: ‘De meeste mensen met een beperking willen graag meedoen in de samenleving en echt iets bijdragen. Als een werkgever al zegt “kom maar”, dan lijkt dat probleem opgelost.
Maar het gaat mis, want hoe kom je op de locatie? Dan blijkt een treinstation bijvoorbeeld niet rolstoeltoegankelijk. Of iemand heeft aangepast vervoer nodig, maar krijgt dat alleen na lang wachten of onder strenge voorwaarden. Dat zijn blijvende problemen die met andere regels en uitvoering te maken hebben. Hier helpt de Participatiewet niet bij. Mensen met een beperking lopen de hele tijd tegen dit soort dingen aan.’

Onderwijs sluit niet aan bij mensen met een beperking

Jiska: ‘Werkgevers vragen vaak om een diploma. Binnen het onderwijs kunnen mensen met een beperking niet altijd op hun manier leren en een diploma halen, dus dat sluit niet aan. Bij werk zou het ook meer mogen gaan over talenten en vaardigheden, zoals creatief denken.
Zo is Wij Staan Op! Wel eens uitgenodigd bij Jinek. Voor mij is dat alleen niet te doen zo laat op de avond. Je zou bijvoorbeeld vooraf een filmpje kunnen opnemen, maar dat past niet in hoe ze werken en dan gaat het niet door.’

Inkomenspositie is slechter voor mensen met beperking dan zonder

Jiska: ‘Voordat je aan het werk kunt, moet je dus veel obstakels over. Je hebt dan al een achterstand, waardoor je inkomenspositie slechter is dan van mensen zonder beperking. Als je geen label hebt, geen beperking, dan heb je vaak heel andere kansen dan mensen met een beperking.’

‘Participeren is op zich goed idee’

Jiska: ‘Het idee van meedoen is goed. Werkgevers moeten alleen wel weten wat ze kunnen verwachten. Mensen in de maatschappij moeten weten en ervaren dat wij gewoon mensen zijn. En we hebben hulpmiddelen en voorzieningen nodig. Het gaat om bewustwording, want ieder mens is uniek en iedere beperking ook. Belangrijk dus om te luisteren naar wat wij nodig hebben en daar een wet omheen te maken.’

‘Haal Participatiewet los van regelingen voor mensen met een beperking’

Jiska: ‘Als ik de wet opnieuw mocht schrijven, dan zou ik deze losmaken van de regelingen voor mensen met een beperking. Zodat de Participatiewet er echt alleen is voor mensen met een op te lossen tijdelijk probleem. Dat is zoals de bijstand oorspronkelijk bedoeld was. De rest zou ik onder de Wajong onderbrengen die er voor mensen is die al heel lang een beperking hebben en zelf geen vangnet hebben kunnen opbouwen.’

Tips aan gemeenten en belangenbehartigers

Tips aan gemeenten:
  • Ga in gesprek met de mensen waar het over gaat: ervaringsdeskundigen.
  • Kijk naar het grotere plaatje.
  • Investeer in kwaliteit.
  • Kijk naar de mens, wat hij nodig heeft en bied maatwerk.
  • Wees eerlijk over wat je niet weet en stel dan vragen.
  • Bied mantelzorgers aanvullende hulp.
Tip voor belangenbehartigers:  
Werk samen, want je weet zelf niet alles.

Meer weten

Wij staan op! 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.