Toon zoekbalkToon menu

Gezondheid

Eerstelijnszorg op maat

Door veranderingen in de zorg maken steeds meer mensen met een verstandelijke beperking gebruik van zorg door de huisarts en andere zorgverleners in de eerstelijnszorg. Goede medische zorg vereist meer afstemming en een goede samenwerking tussen cliënten zelf, de huisarts, (gespecialiseerde) zorgaanbieders, begeleiders en mantelzorgers.

Naar de huisarts - praktische handvatten en tips

Praktijkproject ‘Naar de huisarts - Eerstelijnszorg op maat voor mensen met verstandelijke beperkingen’ bekeek hoe de communicatie, afstemming en samenwerking in de eerstelijnszorg het beste opgezet kan worden.

https://www.youtube.com/watch?v=4uy4i1BpLY0

Het project leverde praktische handvatten en tips op die je kunt gebruiken voor het verbeteren van de huisartsenzorg:

Over project ‘Naar de huisarts’

Het project verzamelde ervaringen en meningen van mensen met verstandelijke beperkingen zelf, hun familieleden, begeleiders, huisartsen en praktijkassistenten. Een geselecteerde groep van vertegenwoordigers (cliëntraden, zorginstellingen, zorgverzekeraars, koepelorganisaties en beroepsverenigingen) vulden deze bevindingen aan en keken wat hun organisaties kunnen doen om de communicatie en samenwerking te verbeteren en samen knelpunten op te lossen.

Meerdere knelpunten

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de knelpunten zich op meerdere gebieden bevinden:

  • Informatie-uitwisseling
  • Het maken van afspraken
  • Tijd
  • Verheldering van de vraag waarom iemand bij de huisarts komt
  • Begeleiding bij het consult
  • Communicatie met de arts en bereikbaarheid van huisarts en begeleiders.

Meer over het project

Meer weten? Zie voor een overzicht van knelpunten, succesfactoren en suggesties voor verbetering het rapport ‘Naar beter informeren en communiceren rondom het bezoek aan de huisarts’ (pdf). Of ga naar www.sterkeropeigenbenen.nl

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.