Toon zoekbalkToon menu

Inclusie

VN-Verdrag gelijke rechten voor mensen met een beperking

Het VN-verdrag handicap gaat over de rechten van mensen met een beperking. Nederland heeft het VN-verdrag bekrachtigd en het verdrag is officieel ingegaan.

Dit houdt in dat de overheid verplicht is te werken aan een betere positie van mensen met een beperking. Zij moeten in staat zijn om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. 

We merken dat er nog veel onduidelijk is over het verdrag. Ook bij zorgorganisaties. Enkele organisaties zijn voorlopers en zijn al druk bezig om de organisatie ‘VN-Verdrag-proof’ te maken. Maar de meeste zijn er nog niet actief mee bezig of hebben nog vragen.

Ga naar het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Download de flyer 'VN Verdrag' waarmaken (pdf

Wat is het VN-verdrag?

VN verdrag gehandicaptenzorgMeedoen in de samenleving is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Luisteren naar een omroepbericht op het station, over een drempel stappen, een brief van de gemeente begrijpen of naar het toilet gaan. Doodgewone dagelijks dingen, maar ze kunnen veel problemen opleveren voor mensen met een beperking.

Jij, als zorgprofessional, weet dat natuurlijk allang. Maar hoe zit het met de rest van de samenleving? Is die in staat en bereid zich in te leven in deze grote groep medeburgers? En hoe kun jij deze beweging ondersteunen? Als zorgprofessional kun je daar ook een steentje aan bijdragen. Want jij hebt dagelijks contact met mensen met een beperking en weet daardoor als geen ander wat er speelt.

Het VN-verdrag kan je werk ondersteunen en onderbouwen. Hoe, dat lees je in het inspiratiedossier. Lees ook wat het VN-Verdrag in de praktijk betekent voor Nederland en de inwoners.

Pico-museumkaart

De picto-museumkaart zorgt ervoor dat een bezoek aan een museum gemakkelijk wordt voor mensen met een communicatiebeperking. Aandacht voor de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen zijn daarvan een voorbeeld. Wel is er minder aandacht voor de toegang tot communicatie en de best passende communicatie voorzieningen. Er is veel aandacht voor de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen, maar minder aandacht voor toegang tot communicatie en de best passende communicatieve voorzieningen.

Naast het Rijksmuseum in Amsterdam zullen in totaal zo’n 350 musea verdeeld over Nederland en Vlaanderen meerdere exemplaren van de picto-museumkaart toegestuurd krijgen om bezoekers met een communicatiebeperking en hun begeleiders dit communicatiemiddel te kunnen aanbieden bij hun museumbezoek.

Babbelbox over het VN-verdrag

We vroegen op de Kennismarkt: Wat wil jij weten over het VN-verdrag?

https://youtube.com/watch?v=Qkbcg02gku8


Casus oudere cliënt

Meneer de Jong is ruim 70. Zijn zussen en broer hebben kinderen en kleinkinderen. Hij is nog steeds erg verdrietig dat hij geen kinderen mocht krijgen. Zijn familie en begeleiders vonden destijds dat hij geen kinderen zou kunnen opvoeden en dus ook geen verkering mocht. Hij zegt nu steeds dat dat tegen de rechten van ‘gehandicapte mensen’ is. Wat zijn de rechten van mensen met beperkingen en hoe breng je dit als team in de praktijk?​
 

Casus cliënt met EMB

Jessica wil ook naar school net als andere kinderen, maar door de ernstige meervoudige beperkingen heeft ze ontheffing van leerplicht. Zij snapt er niets van, alle kinderen moeten toch kunnen leren? Wat staat er in het VN verdrag, hebben kinderen met ernstige meervoudige beperking ook recht op onderwijs? 

Doelgroepen en thema's

Doelgroep
Thema's
  • Emotioneel welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden
  • Materieel welbevinden
  • Zelfbepaling
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Sociale inclusie
  • Rechten
  • Interpersoonlijke relaties
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid VN-Verdrag voor oudere cliënten en cliënten met EMB

Beoordeling:

In de wereld zijn er al 158 van de 196 landen die het verdrag ondertekend hebben en al 147 landen die het verdrag officieel verklaard hebben.


Deze tool is onderdeel van
Leidraad Oud en Gelukkig.
Ga naar de leidraad

Deze tool is onderdeel van
Leidraad EMB in het vizier.
Ga naar de leidraad

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]

Cookies op de website van Kennisplein Gehandicaptensector

Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer