Toon zoekbalkToon menu

Juridische Kennis: zo zit het!

Model privacy reglement AVG proof

In dit privacyreglement heeft de VGN opgeschreven hoe ze zorgvuldig met privacy omgaan. Hierin staat ook wat jouw rechten zijn en welke verplichtingen de VGN heeft. Het model privacyreglement van 2013 is in 2018 vernieuwd. 
model-privacyreglement-juridisch-beroepsgeheimHet reglement is aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aan specifieke zorgwetgeving. Denk bijvoorbeeld aan de Wlz en de Jeugdwet. Dit privacyreglement is een praktische uitwerking van de wettelijke bepalingen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Aanleiding vormde de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) in 2018.

Voor wie?

Het reglement is geschreven voor de cliënt en zijn vertegenwoordiger.

 

Download het model privacyreglement van de VGN

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.