Toon zoekbalkToon menu

Juridische Kennis: zo zit het!

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

In de brochure 'Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg' kun je lezen wanneer je wel en niet medische gegevens van een cliënt elektronisch deelt. Je vindt in de brochure vooral informatie over de Wet cliëntenrechten bij elektronische gegevens in de zorg.

De wet regelt de voorwaarden waaronder zorgverleners medische gegevens veilig en elektronisch kunnen inzien of uitwisselen met andere zorgverleners. Daarnaast regelt de wet ook de rechten van patiënten bij elektronische gegevensuitwisseling.

Download de brochure (pdf)

Waarom is de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens nodig?

Op het moment dat zorgverleners gegevens van cliënten met elkaar delen gelden er wettelijke regels. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst verplicht zorgverleners nauwkeurig met medische gegevens om te gaan. Deze wetten richten zich niet alleen op elektronische gegevensuitwisseling. De wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens doet dat wel.

Bron: Rijksoverheid

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.