Toon zoekbalkToon menu

Leefstijl

De beweegtas

Al eens gedacht aan een beweegtas? Philadelphia stelde zo’n tas samen. In de tas zitten sportmaterialen die cliënten van jong tot oud en met licht tot ernstig en meervoudige beperkingen stimuleren om meer te bewegen. Dat is belangrijk, want bij deze groep komt overgewicht veel voor.

Door gebruik van de tas ontdekken cliënten hun (fysieke) mogelijkheden, verbeteren zij hun motoriek, verkrijgen ze nieuwe vaardigheden en leren zij hun grenzen kennen.

Inhoud beweegtas

Beweegtas voor de gehandicaptenzorg

In de beweegtas vind je uitnodigende sportmaterialen, zoals een voetbal, ringen, rackets, pylonen, pittenzakjes of een prikkelbal met een belletje. Na een korte uitleg en even voordoen kunnen cliënten meteen aan de slag.

Ze kunnen de beweegtas ook zelf pakken of samen met familie oefenen met de materialen. Hierdoor verbeteren hun sociale interacties. Voor cliënten met EMB is het een motorische en sensorische beleving. Zij ervaren de wereld om hen heen op een andere manier.

Quote over de beweegtas voor de gehandicaptenzorgHandleiding met activiteiten en tips

Bij de beweegtas zit een handleiding met 50 verschillende activiteiten en tips om de activiteiten meer of minder uitdagend te maken. En bij elke activiteit vind je een beschrijving van het niveau en de intensiteit, of je de oefening zittend of staand uitvoert, met hoeveel personen de activiteit gedaan kan worden (alleen, in 2-tallen of in een groep) en of de activiteiten wel/niet gericht zijn op sensorische beleving

De beweegtas is via de website van Nijha te koop voor € 245,-.

Score Effectladder

Effectladder interventies score 3Niveau 3: effectieve interventies volgens eerste aanwijzingen
Een goede omschrijving (niveau 1) en onderbouwing (niveau 2) laten het wat en waarom van een interventie zien. Het meten vormt de kern van niveau 3 van de effectladder: er zijn cijfers beschikbaar die laten zien dat de doelgroep wordt bereikt, dat de doelen van de interventie worden gerealiseerd, dat er weinig cliënten zijn die voortijdig afhaken en dat de cliënten tevreden zijn.

Meer weten over de Effectladder en de scores? Ga naar de website van het NJi

Lees ook over leefstijl

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.