Toon zoekbalkToon menu

Smart met geld: voorkom schulden bij jongeren met LVB 30/11/2015

MEE Nederland lanceert een website met informatie over Smart met Geld, een project dat zich richt op het vergroten van de financiële weerbaarheid van jongeren met een licht verstandelijke beperking.

spaarpot

Jongeren met een licht verstandelijke beperking leven vaak bij de dag, kunnen moeilijk nee zeggen en vinden het lastig verleidingen te weerstaan. Met alle gevolgen van dien: misbruik, criminaliteit of overlast.  Met Smart met Geld leren ze hoe ze beter met geld kunnen omgaan, waardoor ze meer grip krijgen op hun uitgaven. Door de praktische aanpak wordt de weerbaarheid van jongeren vergroot en ouders worden bewust van hun rol met betrekking tot financieel opvoeden.

Grotere verantwoordelijkheid gemeenten

Gemeenten hebben een grotere verantwoordelijkheid gekregen als het gaat om welzijn en participatie van jongeren in onze maatschappij, ook van jongeren met een beperking. Het project Smart met Geld biedt gemeenten een concrete aanpak om deze jongeren en hun ouders te ondersteunen.

Het project Smart met Geld bestaat onder meer uit een trainingsprogramma voor  leerlingen van 15 tot 18 jaar op praktijkscholen en themabijeenkomsten voor ouders van deze leerlingen. Daarnaast organiseert MEE lokale platforms waar professionals gestimuleerd worden om vaker met jongeren in gesprek te gaan over geld. Lokale samenwerkingspartners krijgen handvatten om samen werk te maken van preventie om zo schulden bij deze jongeren te voorkomen.

Succesvolle pilot MEE

De cliëntondersteuners van MEE zijn de verbindende schakel tussen leerlingen, ouders, school, zorg, schuldhulpverlening en jongerenwerk. Op smartmetgeld.nl is voor al deze verschillende doelgroepen specifieke informatie te vinden.

Smart met Geld is ontwikkeld door MEE Utrecht, Gooi en Vecht, die onlangs een succesvolle pilot heeft afgesloten. Bij deze pilot waren vier praktijkscholen uit de regio betrokken met in totaal 285 leerlingen en hun ouders.

Landelijke uitrol

Dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de verdere ontwikkeling van de training en voor effectmeting, wordt het project in de periode tot juli 2017 over nog eens  tien praktijkscholen uitgerold. Hierbij zijn zes MEE-organisaties betrokken: MEE Zuidoost Brabant, MEE Oost, MEE Rotterdam Rijnmond, MEE Plus, MEE Zuid-Limburg en MEE Noordwest-Holland. Daarnaast biedt de Rabobank Foundation een financiële bijdrage voor de verdere uitrol over zestig praktijkscholen in de periode van 2016 tot en met 2018.

Hierin participeren alle 20 MEE-organisaties. MEE Nederland streeft ernaar dat Smart met Geld vanaf 2018 door alle174 praktijkscholen in Nederland wordt aangeboden. Hiermee worden ruim 3300 jongeren bereikt. MEE Nederland streeft ernaar dat Smart met Geld uiteindelijk op alle174 praktijkscholen in Nederland wordt aangeboden, zodat ruim 26.000 jongeren worden bereikt. 

Meer informatie?

  • Lees meer over smartmetgeld op de website van MEE.
  • Radio Een Vandaag besteedde op 4 november aandacht aan het project Smart met Geld en was bij een les op de Praktijkschool in Hilversum. De uitzending is hier te beluisteren.
  • Op donderdag 6 november was er op Groot Nieuws Radio een interview te horen met Jan de Vries, directeur Mee Nederland, over het project Smart met Geld.