Toon zoekbalkToon menu

Ervaringsdeskundigheid

Participatiematrix: welke rollen hebben ervaringsdeskundigen? 02/12/2019

Binnen het netwerk Sociale relaties & ICT werken onderzoekers en ervaringsdeskundigen van Ons Tweede Thuis samen in de onderzoeken. Voor het onderzoek naar de Serious Game ‘Jij & ik’ (voor volwassenen met een LVB) zijn dat Mark en Leroy. Zij vertellen over hun ervaringen en over de verschillende rollen en taken die zij hebben aan de hand van de participatiematrix. 

Welke rol past bij jou?

Onderzoekers kunnen de participatiematrix gebruiken om in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen over hun rol in verschillende fasen van een project. In het onderzoek naar de serious game vervulden Mark en Leroy verschillende rollen zoals: 
  • toehoorder waarin zij als ervaringsdeskundigen informatie ontvingen. Bij de serious game was dit informatie over het project en het idee achter de serious game. Goed geïnformeerd blijven is belangrijk vinden zij. 
  • meedenker waarin ze hun mening en feedback gaven. Bijvoorbeeld over de vragenlijsten voor het onderzoek. En bij het testen van een andere serious game, waarbij zij aangaven wat zij goed vonden of misten. Zij stelden ‘meer beloning’ voor in de game. 
  • adviseur waarin ze zelf ideeën konden indienen zonder dat er al iets bepaald was. Zo was het thema reizen een idee van de ervaringsdeskundigen. 
  • partner waarin iedereen tegelijk taken uitvoerde, bijvoorbeeld de werving van deelnemers en het geven van presentaties over het onderzoek. participatiematrix-sociale-relaties-ict-gewoon-bijzonder
  • regisseur waarin de ervaringsdeskundigen meer de regie nemen en ook echt eindverantwoordelijke zijn. Die rol moet nog verder ingevuld worden. Zo zijn Mark en Leroy nu bezig met het maken van een boekje over hun werk als ervaringsdeskundigen binnen het project Sociale relaties & ICT.  

Uitdagingen in het werk 

Neem de tijd voor persoonlijke gesprekken

Helen Korving is onderzoeker bij het onderzoeksnetwerk Sociale Relaties en ICT. Zij is betrokken bij het onderzoek naar de 'EMB pijn app' die informatie geeft over acute pijn beleving bij mensen met EMB. Zie www.embenict.nl. In dit onderzoek werkt zij samen met ervaringsdeskundigen, ouders en verzorgers van mensen met EMB. In dit interview vertelt zij over die samenwerking.
Lees een interview
‘De academische taal was nog wel eens lastig in het begin, net als presenteren. Maar het wende snel. Ook de tijd en het inplannen van onze taken, in combinatie met werk, was nog weleens een uitdaging. Als er iets is, kunnen we terugvallen op twee begeleiders van Ons Tweede Thuis, die we liever onze coaches noemen. Zij regelen bijvoorbeeld het aanmelden voor een congres of begeleiding tijdens het congres. Ook de onderzoekers ondersteunen ons waar nodig.’ 

Leren samenwerken 

‘De samenwerking met de onderzoekers ging eigenlijk meteen goed. Dat kwam doordat we al bij de start van het onderzoek gezamenlijk een opleiding volgden over samenwerken. Qua tempo liepen we dus gelijk op. We kunnen het ook altijd aangeven als er iets is. Het contact verloopt goed.’  

Fouten maken mag 

‘Het is echt heel fijn dat we niet worden gezien als iemand met een beperking in het onderzoek. En dat we fouten mogen maken en daar niet op afgerekend worden (leren door vallen en opstaan). Door mee te doen, leerden we wat onderzoek is en wat daar allemaal bij komt kijken. Het is een hele wereld op zich en het is interessant daar deel van te mogen uitmaken. We hebben ook geleerd dat onderzoek belangrijk is om te doen en dat het heel waardevol is als ervaringsdeskundigen daarin meedenken.’ 

Nieuwe mensen en plekken  

Mark en Leroy vinden het erg leuk dat ze op zoveel verschillende plekken komen en nieuwe mensen leren kennen. Ze zijn er trots op als ze mogen vertellen en laten zien waar ze aan hebben meegewerkt. Zoals de lancering van de game en het halen van het aantal deelnemers voor het onderzoek naar de serious game. ‘Dat zijn toch mijlpalen waar je trots op kunt zijn.’  

Je moet het wel echt leuk vinden! 

participatiematrix-gewoon-bijzonder'In het werk als ervaringsdeskundige leer jezelf wel echt kennen. Soms word je een spiegel voorgehouden en word je geconfronteerd  met jezelf. Daar moet je wel mee om kunnen gaan. Zoek daarom goed uit of ervaringsdeskundige zijn in onderzoek wel echt iets voor je is. Je moet het wel echt leuk vinden en vol kunnen houden. Toen zij ervaringsdeskundigen wilden worden in het onderzoek moesten ze solliciteren. Er werd goed gekeken of onderzoek doen wel bij hen paste. Dat is een prima manier om geïnteresseerden nog eens goed te laten nadenken over wat ze kunnen en willen.'   

Tips voor goede samenwerking

  • Overleg op vaste momenten. Dat biedt houvast en structuur en houd je betrokken. 
  • Maak duidelijke afspraken en een goede realistische planning. Houd in de onderzoeksplanning rekening met het tempo van de ervaringsdeskundigen. 
  • Bereid een overleg of congres samen goed voor. Spreek af hoe je iets doet, wie wat doet en hoe je er komt. 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.