Toon zoekbalkToon menu

Samen werken in de wijk

Nieuw kwaliteitssysteem voor de gehandicaptenzorg 17/02/2017

Uit een proef bij 24 zorgorganisaties blijkt dat een vernieuwd kwaliteitssysteem voor de gehandicaptenzorg een enorme verbetering is. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) diende het kwaliteitszorgsysteem in bij Zorginstituut Nederland.

Verslag Congres Cliëntenraad Inspraak in kwaliteit

Het vernieuwde kwaliteitszorgsysteem brengt de kwaliteit van gehandicaptenzorginstellingen op een andere manier in beeld en leidt volgens de VGN tot kwaliteitsverbetering, zowel voor cliënten als voor medewerkers.

Gezamenlijk initiatief

Het vernieuwde kwaliteitskader is een gezamenlijk initiatief van landelijke cliënten- en zorgorganisaties, het zorgkantoor en de inspectie voor gezondheidszorg. Met de aanbiedingsbrief verzoeken ze het Zorginstituut nu officieel het vernieuwde kwaliteitskader te accepteren en op te nemen in het zorgregister.

Proeftuinen

Aan de aanbieding ging een lange proefperiode vooraf. In het hele jaar 2016 is in de 24 proeftuinen veel ervaring opgedaan met een vernieuwde kijk op kwaliteitszorg. In de proefperiode voerde het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport een onafhankelijk onderzoek uit. Dit bevestigde dat het vernieuwde kwaliteitskader leidt tot kwaliteitsverbetering.

Zorgregister

In de aanbiedingsbrief aan Zorginstituut Nederland staat dat de gehandicaptenzorg verwacht dat het vernieuwde kwaliteitskader nog voor 1 juni wordt opgenomen in het zorgregister. Het vernieuwde kwaliteitskader heeft betrekking op de zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt.

Update juni 2017: Het vernieuwde kwaliteitskader is door het Zorginstituut Nederland opgenomen in het zorgregister. Het vernieuwde kwaliteitskader gaat over de zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt.

Bron: Klik.org

Lees meer

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.