Toon zoekbalkToon menu

Regeldruk

Onnodige registraties hebben nadelige invloed op gezondheid begeleider 26/07/2019

Dit blijkt uit de whitepaper ‘Regeldruk en gezondheid van zorgmedewerkers’ die op 1 juli is verschenen. De negatieve effecten komen voor bij zorgmedewerkers en begeleiders die regeldruk als ‘onnodige bureaucratie ervaren’. Zij hebben meer last van lichamelijke en emotionele moeheid dan medewerkers die wel het nut van registraties inzien.

De whitepaper is uitgebracht door IZZ, het ledencollectief van mensen in de zorg. Zij voerden een jaarlijkse monitor uit onder meer dan 10.000 zorgmedewerkers. IZZ vroeg haar leden ook naar ideeën om iets aan de regeldruk te doen. Schrapsessies organiseren op teamniveau was daarbij een van de ideeën die door meerdere zorgmedewerkers werd genoemd.

Meer kans op ziekteverzuim

26,7% van deze medewerkers ervaren de regels en administratie in hun werk als onnodige bureaucratie.
Zij vinden dat de registraties niet bijdragen aan betere zorg. Daarnaast kost het hen ook nog eens veel tijd en moeite om deze na te leven. Het blijkt dat de zorgmedewerkers minder bevlogenheid ervaren. Zij lopen bijna 2 keer zoveel kans op ziekteverzuim door hun werk.

Meer ervaren regeldruk bij vast contract

Zorgmedewerkers met een vast contract scoren gemiddeld hoger op regeldruk dan hun collega’s met een tijdelijk contract. Ook medewerkers die per week meer uren werken en langer werkzaam zijn in hun functie ervaren meer regeldruk dan andere collega’s.

Schrapsessie regeldruk

Administratieve lasten zorgen voor frustraties in de zorg. Daar gaan we wat aan doen tijdens de schrap- en snapsessies regeldruk. Samen met je collega’s ga je aan de slag om de regeldruk binnen jouw organisatie in kaart te brengen en terug te dringen.

Oplossingen

Er zijn ook veel mogelijke oplossingen genoemd om de regeldruk te verminderen:

  • Meer vertrouwen hebben in zorgmedewerkers.
  • Kritisch zijn of het registreren ook daadwerkelijk tot een betere kwaliteit van zorg leidt.
  • Zorgorganisaties zouden hun ICT-systemen binnen en buiten de organisatie kunnen koppelen.
  • Regeldruk die ontstaat door niet-zorgorganisaties kan verminderd worden wanneer zij onderling hun eisen, wijzigingen en tarieven op elkaar afstemmen. Zo noemt een medewerker bijvoorbeeld: ‘Alle eisen die gesteld worden door de verschillende zorgverzekeraars moeten gelijk zijn. Nu zit er verschil in welke eisen gesteld worden waar je aan moet voldoen om zorg gedeclareerd te krijgen.’

Kom ook naar onze schrap- en snapsessies

Wil je ook iets aan de regeldruk doen? Kom dan naar een van de schrapsessies. Hiermee ga je samen met je team aan de slag met het terugdringen van onnodige administratieve lasten binnen jouw organisatie. Je besteedt aandacht aan het snappen, schappen en verbeteren van regels en werkprocessen en je gaat naar huis met een concreet actieplan.
 
Toch lukt het niet om alle registraties op deze manier aan te pakken. Sommige regels worden vanuit de externe partijen gevraagd. Daarom is een vervolgstap op de schrapsessie de snapsessie. In zo’n sessie ga je met andere organisaties en de externe partijen in gesprek, zoals de inspectie. Hierdoor krijg je beter zicht op het waarom van bepaalde registraties. Ook levert het deze externe organisaties input op om kritisch te kijken naar de eisen die zij opleggen die voor regeldruk zorgen.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]

Cookies op de website van Kennisplein Gehandicaptensector

Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer