Toon zoekbalkToon menu

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan: van dik pak papier naar 4 kantjes

Zorgorganisatie Reinaerde neemt deel aan de proeftuinen persoonsgerichte zorg. Zij maakten de cyclus voor ondersteuningsplannen persoonsgericht. Manager Ivonne Schrauwen: 'Het was een dik pak papier, nu zijn het 4 kantjes met de werkelijke vragen van de cliënt'

Persoongerichte zorg bij Reinaerde Reinaerde is een zorgorganisatie voor mensen met een beperking. Ivonne: 'Bij Reinaerde hadden we al langer de wens om de ondersteuningsplannen meer persoonsgericht te maken. Zodat cliënten en familie zich mede-eigenaar voelen van het plan. Onze cyclus was gestandaardiseerd, met veel vaste onderdelen en herhaling. Soms werden situaties beschreven van meer dan 10 jaar oud. Het resultaat? Een dik pak papier waar niemand blij mee was.'

Familieparticipatie

Tijdens bijeenkomsten met familie bleek dat zij graag met ons mee wilden denken. Vilans interviewde begeleiders, familie, cliënten en gedragsdeskundigen over persoonsgerichte zorg en hoe je dat kunt toepassen in het proces rond de ondersteuningsplannen. In bijeenkomsten werd aan de familie uitgelegd hoe Reinaerde werkt met ondersteuningsplannen. 'Veel bleek niet bekend bij de familie,' vertelt Ivonne Schrauwen. 'Hoe vaak we evalueren, welke werkdoelen er zijn, enzovoorts.'

Gelijkwaardige input

Uit de bijeenkomsten kwam veel energie. Ivonne: 'Er was gelijkwaardige input. Mensen vonden het fijn om betrokken te worden en waren blij dat het ondersteuningsplan voortaan niet meer 25 pagina’s dik zou zijn. Familieleden willen gewoon weten wat er het afgelopen jaar gebeurd is en wat we het komende jaar gaan doen. Ze wilden meedenken over oplossingen, welke risico’s daarbij spelen, zoals valgevaar en hoe je die risico’s kunt verkleinen.'

Persoonsgerichte zorg in gewone taal

'In de proeftuin werken we met 2 delen: het ondersteuningsdossier met afspraken die eerder gemaakt zijn en het ondersteuningsplan, ingekort tot 4 kantjes. In dit plan staan de werkelijke vragen van de cliënt. We proberen de gesprekken nieuwe stijl uit en organiseren nog een bijeenkomst over evaluatiemomenten. Ook willen we een factsheet maken, waarin we in gewone taal uitleggen wat persoonsgerichte zorg is,' aldus Ivonne.  

Methodische aanpak, invulling op maat 

Waar Reinaerde naartoe wil, is een ondersteuningsplan-cyclus op maat. Nu is er een methodische lijn. Ivonne: 'Dat was ook nodig om te leren en op zaken op orde te krijgen. We willen afstemmen met de cliënten en familie wat zij belangrijk vinden en wanneer we evalueren. In de methodische lijn behouden we datgene wat begeleiders ondersteunt. Zij bepalen de ankerpunten, de invulling is op maat. Het resultaat is een compact plan, ontstaan vanuit de vraag van cliënt en familie.'

Onze lessen:

  • Stel open vragen en probeer dingen uit. Wees niet bang voor de antwoorden.
  • Door de juiste vragen te stellen aan de cliënt - op zo’n manier dat ze niet de geijkte antwoorden geven – kun je de kwaliteit van leven én van zorg verbeteren.
  • Het ondersteuningsplan wordt een echt ondersteuningsmiddel dat begeleiders helpt in hun werk. Het is niet een document waar je mee bezig bent omdat het moet. 

Lees de ervaringen van begeleider Ellie Franken en familielid Marijke de Graaff

Verder lezen over de proeftuinen persoonsgerichte zorg

Lees meer over ondersteuningsplannen

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.