Toon zoekbalkToon menu

Ouder wordende cliënten

Voorlichtingsboekjes van Severinus

Severinus heeft voorlichtingsboekjes uitgebracht over ouder worden en over dementie. De boekjes zijn geschikt voor mensen met een beperking. 

voorlichtingsboekje-ouderen-leidraadNet als binnen de landelijke bevolking is er binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg sprake van vergrijzing. Onderzoek toont aan dat ook in de zorg voor verstandelijk beperkten de levensduur toeneemt, waardoor ook deze doelgroep meer te maken krijgt met problematiek rondom ouder worden.

Als gevolg van deze ontwikkeling en na het ontvangen van enkele praktische vragen van begeleiders en cliënten, bleek dat er behoefte was aan informatie en voorlichting voor cliënten over het thema ‘ouder worden’.

ouderen-leidraad-voorlichtingsboekjeBij de research bleek dat er voor deze doelgroep (ontwikkelingsleeftijd van circa 3 tot 6 jaar oud), minimale informatie beschikbaar was. Tijd voor Severinus om zelf deze informatie beschikbaar te stellen. Dit resulteerde in drie voorlichtingsboekjes.

De materialen hebben twee doelen: 
  1. Mensen met een verstandelijke beperking voorlichting geven
  2. Handvatten aanreiken om op een positieve manier om te kunnen gaan met het verouderingsproces.
Daarnaast is er een boekje voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking ontwikkeld. Het doel van dit boekje is voorlichting geven over de ziekte van Alzheimer. Daarnaast biedt het boekje houvast om de cliënt te laten begrijpen waarom hun huisgenoot ander gedrag vertoont als gevolg van de ziekte van Alzheimer. 

Heb je interesse in één van deze boekjes? Neem dan contact op met de afdeling Gedragskunde van Severinus via 040 258 63 11 of gedragskunde@severinus.nl.

Kosten? De kosten voor een set van 3 boekjes zijn 25,00 euro.

https://www.youtube.com/watch?v=_o_IwbtMTqg


Casus

Mevrouw Lenny (73) wordt altijd blij van een kopje zwarte koffie. Dit weten zowel de begeleiders als bewoners van de zorginstelling. De laatste tijd reageert ze alleen heel onaardig als haar een kopje koffie wordt aangeboden. De mede-bewoners snappen er niks van. Is er een hulpmiddel om bewoners uitleg te geven over de ziekte Alzheimer?

Doelgroepen en thema's

Doelgroep
Thema's
  • Emotioneel welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden
  • Interpersoonlijke relaties
  • persoonlijke ontwikkeling
  • zelfbepaling
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool

Practice based. Kennis op basis van praktijkervaringen.


Deze tool is onderdeel van
Leidraad Oud en Gelukkig.
Ga naar de leidraad
Leidraad Oud en Gelukkig hoort bij onderzoeksprogramma
Gewoon Bijzonder.
Lees meer over Gewoon Bijzonder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.