Toon zoekbalkToon menu

Palliatieve zorg

Kwaliteitskader Palliatieve zorg

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg geeft weer wat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn volgens patiënten, naasten en zorgverleners. Het kwaliteitskader is een leidraad voor de praktijk, het geeft richtlijnen en waar het kan ook meetinstrumenten.

Het kwaliteitskader is bedoeld voor zorgverleners die te maken hebben met de zorg voor patiënten in de palliatieve fase, zoals verzorgenden, verpleegkundigen, huisartsen en medisch specialisten.

Kwalitatief goede palliatieve zorg

Wat staat er in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland? Een zo compleet mogelijk overzicht van wat er belangrijk is voor kwalitatief goede palliatieve zorg. Je leest wat patiënten, naasten, zorgverleners en vrijwilligers mogen verwachten om de beste zorg te ervaren in vaak moeilijke omstandigheden. En het geeft kaders waarbinnen je als zorgverlener persoonlijke zorg kunt geven. Als bijlage vind je een uitgebreide begrippenlijst.

Download het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland


Bron: Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, IKNL/Palliactief, 2017

 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.