Toon zoekbalkToon menu

Samen werken in de wijk

Kennisdossier integrale zorg en ondersteuning

Sinds 1 januari is er veel veranderd in de zorg. De zorg is hervormd en gemeenten hebben daarin een grotere verantwoordelijkheid gekregen.

 

Er hebben zich maar liefst drie decentralisaties voltrokken:

  • De transitie van de AWBZ naar de WMO, waarmee een groot deel van de zorg en ondersteuning voor langdurig zieken en ouderen bij gemeenten is ondergebracht;
  • De Participatiewet die zich richt op mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’;
  • De Jeugdzorg.

Kennisdossier Integrale zorg en ondersteuning

Vilans presenteert het Kennisdossier Integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk (pdf). Een interactieve infographic die aan de hand van vier informatiekaarten achtergrondinformatie en relevante ontwikkelingen over de transities schetst.

Kennisdossier integrale zorg - zorgtransitie

De infographic biedt een beschrijving van de verschillende spelers en de manier waarop de toegang tot integrale zorg en ondersteuning in de wijk geregeld is. Ook vind je voorbeelden van sociale wijkteams en de rol die de wijkverpleegkundige hierbij speelt. Het kennisdossier is bedoeld voor zorgverleners, wijkprofessionals, gemeenten, maar ook voor Wmo-raden en onderwijsdoeleinden.

Sociale wijkteams bij meeste mensen onbekend

Recent onderzoek van I&O Research (juni 2015) wijst uit dat de nieuwe wijkgerichte aanpak nog niet bij iedereen bekend is. Sociale wijkteams nemen in de hoofden van de Nederlanders nog lang niet de centrale plek in, die gemeenten voor ogen hebben. Als zich problemen aandienen gaat men nog steeds eerder naar de huisarts, de thuiszorg, of Bureau Jeugdzorg dan naar een sociaal wijkteam.

Ook zijn mensen die de eerste vijf maanden van 2015 cliënt waren in het sociaal domein, minder tevreden over de ontvangen zorg dan in 2014. Het vertrouwen in en de tevredenheid over de nieuwe wijkgerichte aanpak zal omhoog moeten. Goed geïnformeerd zijn over de nieuwe situatie is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

Lees meer over de transitie

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.