Toon zoekbalkToon menu

Samenwerken met familie

Wegwijzer Aan de slag met sociale netwerken

Logo van leidraad Ouderen in het vizierNetwerkgericht werken kan op vele manieren. Hoe begin je en wat levert het je cliënt op? Met de (digitale) publicatie ‘Aan de slag met sociale netwerken' kun je als begeleider inzicht krijgen in de 44 meest bekende instrumenten en methoden, waaronder sociale netwerkkaarten.

Wegwijs in sociale netwerken

De wegwijzer ‘Aan de slag met sociale netwerken’ start met 8 instrumenten waarmee je het sociale netwerk van je cliënten in kaart brengt. Maar dan ben je er nog niet... Daarna kun je aan de slag. Hoe? Kies uit 36 methoden om het sociale netwerk sterker te maken. Deze zijn in handige groepen ingedeeld, zodat je snel en gemakkelijk kunt vinden wat je zoekt. En voor wie nog meer wil weten: achter in de wegwijzer staat meer informatie over waar je nog meer aan kunt denken bij het werken met sociale netwerken.

Voor wie?

De wegwijzer van Vilans, ActiZ en Movisie is bedoeld voor alle professionals in zorg en welzijn. Professionals uit deze 2 sectoren werken steeds meer samen met cliënten en hun sociale netwerk, zoals bijvoorbeeld bij het geven van informele zorg. Gedeelde kennis over methoden en instrumenten is dan natuurlijk handig. Over en weer kunnen we van elkaars werkwijzen iets opsteken. Zo leren we elkaars taal en werkwijzen snel beter kennen!

Download de publicatie Aan de slag met sociale netwerken (pdf)


Casus

Judith woont al een tijdje zelfstandig met begeleiding. Na het overlijden van haar partner voelt ze zich erg eenzaam. Ze weet niet hoe ze contacten in de buurt kan opbouwen. Zijn er manieren om sociale netwerken van cliënten inzichtelijk te maken en manieren om cliënten te helpen contacten op te bouwen en te onderhouden?

Doelgroepen en thema's

Doelgroep
Thema's
  • Emotioneel welbevinden
  • Zelfbepaling
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Sociale inclusie
  • Interpersoonlijke relaties
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool

Practise based. Sociale netwerkkaarten worden gebruikt in de praktijk. Het product wordt door meerdere organisaties positief beoordeeld. Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van het kennisproduct. 

Beoordeling:

Sociale netwerkkaarten worden veel gebruikt in de zorg. De bruikbaarheid en effectiviteit verschillen per methode.


Deze tool is onderdeel van
Leidraad Oud en Gelukkig.
Ga naar de leidraad
Leidraad Oud en Gelukkig hoort bij onderzoeksprogramma
Gewoon Bijzonder.
Lees meer over Gewoon Bijzonder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.