Naar hoofdinhoud Naar footer

Aan de slag met de zorgrelatie

Gepubliceerd op: 28-07-2021

Als begeleider heb je dagelijks of minder frequent contact met je cliënt. Die relatie tussen een begeleider en een cliënt en eventueel zijn naasten wordt ook wel een zorgrelatie genoemd. Het gaat hier bijvoorbeeld om de zorg en ondersteuning die iemand ontvangt op een woonlocatie in de gehandicaptenzorg, maar ook het dagelijkse contact is onderdeel van de zorgrelatie. Een goede zorgrelatie heeft veel invloed op de (ervaren) kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor de cliënt. Daarom is het van belang om aandacht te hebben voor de zorgrelatie en deze met regelmaat te evalueren.

Wat is een zorgrelatie?

Een zorgrelatie is de professionele werkrelatie tussen een begeleider en een cliënt. Als begeleider heb je dagelijks contact met je cliënt. Om de zorg en ondersteuning op zijn of haar wensen te laten aansluiten, is het belangrijk om deze te evalueren en eventueel te verbeteren. Cliënten ontvangen vaak zorg of ondersteuning van meerdere professionals uit hetzelfde team. Teamleden gaan vaak verschillend met de client om en kunnen van elkaar leren. Ook naasten van cliënten zien vaak wat er goed gaat of beter kan. Zij kunnen ook betrokken worden bij het verbeteren van de zorgrelatie. 

Ga met elkaar is gesprek, zodat je samen met je cliënt de zorgrelatie kunt verbeteren. Want de (ervaren) kwaliteit van zorg van de cliënt is het allerbelangrijkst in de zorgrelatie. Door het aanreiken van verschillende evaluatiemethoden kun je de eigen regie van de cliënt bevorderen. Door een gesprek te faciliteren, geef je je cliënt de kans om zijn ervaring te delen.  

Waarom is aandacht voor de zorgrelatie van belang?

Hoe de cliënt de zorg of ondersteuning ervaart is onderdeel van de (ervaren) kwaliteit van zorg. Door voldoende aandacht te hebben voor de zorgrelatie, zorg je ervoor dat eventuele strubbelingen of onduidelijkheden herkend worden. Door met je cliënt in gesprek te gaan kom je achter de waarden die hij/zij belangrijk vindt en waar nog verbetering zit in de zorgrelatie. Deze inzichten zijn ook waardevol om als team te reflecteren op het verbeteren van kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

Waarom is het in kaart brengen van de zorgrelatie van belang?

Het in kaart brengen van de zorgrelatie levert waardevolle inzichten op om de zorg en ondersteuning te verbeteren. Door het faciliteren van een gesprek, geef je de cliënt de kans om zijn eigen ervaring te delen. Hiervoor bevorder je de eigen regie van de cliënt. Dit past goed bij het thema persoonsgerichte zorg.

Meer lezen