Naar hoofdinhoud

Afsluiting onderzoekstraject ‘De Sensatie van een Goed Leven’

Gepubliceerd op: 27-01-2021

Netwerk ‘De Sensatie van een Goed Leven’ toostte online op de afsluiting van een mooi onderzoeksproject dat twee prachtige eindproducten opleverde.

Projectleider Jeanet Landsman nam tijdens de slotbijeenkomst op 13 november iedereen in woord en beeld weer even mee langs vier jaar samen onderzoek doen, met twee prachtige eindproducten als resultaat: een bevlogen en deskundig netwerk en de website sensonate.nl voor kennis, inspiratie, tips en hulpmiddelen rondom prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking. De site is inmiddels ondergebracht bij de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). De NVA zorgt, samen met diverse netwerkpartners uit het huidige SGL-netwerk, voor het voortbestaan van de website, door deze in de lucht te houden en erover te berichten via haar communicatiekanalen.

“We hadden graag een sprankelende ‘echte’ bijeenkomst gehouden, maar dat zat er in deze coronatijd helaas niet in. Toch blikken we terug op een mooie online afsluiting van het onderzoeksproject van De Sensatie van een Goed Leven.”

Hoe verder?

Tijdens de slotbijeenkomst zijn met elkaar wensen en ideeën uitgewisseld om de producten voort te zetten, actueel te houden en nog uit te breiden via nieuwe projecten. Dat leverde genoeg inspiratie en concrete ideeën op om de komende tijd verder uit te werken in projectplannen en op zoek te gaan naar financiering om die plannen ook echt te realiseren. Wil je lezen welke afspraken en plannen tijdens de slotbijeenkomst gemaakt zijn voor de toekomst, bekijk dan de december nieuwsbrief van Sensatie van Goed Leven. 

2 tips voor succesvolle communicatie en informatie-uitwisseling

Binnen Sensatie van een Goed Leven is er van begin tot eind van het onderzoek intensief samengewerkt tussen alle betrokkenen: onderzoekers, therapeuten, begeleiders, ouders, leerkrachten en mensen met autisme (met en zonder verstandelijke beperking). Daarnaast zijn tussentijdse resultaten ook buiten het netwerk breed gedeeld via nieuwsbrieven, filmpjes op ons YouTube-kanaal, via social media en via het Kennisplein Gehandicaptensector. 

Tip 1: Veiligheid is de basis voor echte communicatie  

Alleen als mensen zich veilig en vertrouwd voelen kunnen zij echt naar elkaar luisteren en op elkaar reageren. Veiligheid is een voorwaarde voor succesvolle communicatie en informatie-uitwisseling. Iemand die zich achtergesteld of ‘niet gehoord’ voelt, kan dat wat een ander zegt of doet als vijandig opvatten en boos reageren. Die boosheid is dan een uiting van onveiligheid.  

'In Sensatie van een Goed Leven hebben we gezorgd voor veiligheid door ons als onderzoekers flexibel en soms ook kwetsbaar op te stellen. En door steeds opnieuw te benadrukken dat de kennis van alle betrokkenen evenveel waard is: dat wetenschappelijke kennis gelijkwaardig is aan ervaringskennis en praktijkkennis. Dit laten we ook zien in ons eindproduct sensonate.nl  Het is een handvat om individuele prikkels en behoeften in kaart te brengen, waarin alle verschillende bronnen benut zijn in gelijkwaardige artikelen.' 

Tip 2: Zorg voor gelijkwaardige communicatie 

De taal van een onderzoeker is anders dan die van een begeleider of ervaringsdeskundige. Om echt gelijkwaardig met elkaar te kunnen communiceren is het belangrijk om daar oog voor te hebben. Dat betekent niet van alle deelnemers vragen om in ‘onderzoekerstaal’ te communiceren, maar mensen de mogelijkheid bieden om in hun eigen taal te delen wat zij belangrijk vinden.  

'Dat hebben we gedaan door mensen hun verhaal te laten delen, vragen te stellen en te laten stellen. Door echte interesse te tonen in elkaar. We hebben daarbij verschillende werkvormen gebruikt en mensen daarin de keuzes laten maken die bij hen passen. Zo konden verhalen verteld worden in woorden, in foto’s, in tekeningen of via rollenspel. In ons eindproduct komt dit ook terug.'  

Downloads

Deel deze pagina via: