Naar hoofdinhoud Naar footer

Amerpoort: Zorg bij EVMB verbeteren

Gepubliceerd op: 27-07-2020

Amerpoort versterkt deskundigheid over ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen(EVMB) met behulp van het Expertisecentrum. In dit artikel lees je hoe Amerpoort dat doet. Als het over cliënten gaat, bedoelen ze mensen met EVMB.

Kwaliteit van leven voor mensen met EVMB

Hoe vergroot je de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB? Vanuit Amerpoort wordt hiervoor met een aantal methodes gewerkt. Uit een enquête blijkt dat er geen behoefte is aan nieuwe methodes. Wel aan het verzamelen en delen van kennis. Voor de organisatie zijn de kijk op een goed leven (methode LACCS) en de uitgangspunten van de methode-Vlaskamp het meest belangrijk. LACCS staat voor: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. Als het voor een cliënt op deze 5 gebieden goed voor elkaar is, kun je spreken van een goed leven.

Wat is een goed leven voor mensen met een beperking?

Zeker voor mensen met ernstige beperkingen is het niet makkelijk om een goed leven te hebben. Je moet op veel dingen letten om deze groep mensen goed te ondersteunen. Je kijkt niet alleen of het lichamelijk goed gaat of de gesprekken met iemand, maar je houdt rekening met alle 5 de aandachtsgebieden. Daarvoor kunnen er bij Amerpoort verschillende methodes en instrumenten gebruikt worden, variërend van de Curve tot Totale communicatie en Sensorische integratie. Per locatie maken de manager en de gedragsdeskundige een keuze uit de methoden en instrumenten.

Samenwerking informeel netwerk cliënt

Samenwerking met het informele netwerk rond je cliënt is heel belangrijk. Niet alleen omdat relaties met familie, vrienden en (vaak ook) vrijwilligers nu eenmaal een constante factor in het leven van cliënten vormen. Inzet van het informeel netwerk is ook nodig omdat we met minder geld dezelfde kwalitatief goede zorg willen blijven bieden. En omdat bijvoorbeeld het leven van cliënten er kleurrijker van wordt.

Ondersteuning van het netwerk – en het in kaart brengen en uitbreiden daarvan – is een onmisbaar deel van de zorg. Je werkt daarbij gelijkwaardig samen, met duidelijke verwachtingen voor jou en je cliënt. Om het netwerk uit te breiden en te versterken, bloeien er overal mooie acties op. Zo hebben de collega’s van locatie Hoenderberg een Facebook-pagina voor vrijwilligers geopend. Bij een jaarlijkse teamactiviteit voeren verwanten de zorgtaken uit. Op locatie Nieuwenoord doen sommige groepen een beroep op de familie voor de was of dagjes-uit, en strekken mensen van kantoor in de pauze de benen als wandelvrijwilliger. Op kinderdagcentrum Onder één Dak komt wekelijks iemand voorlezen. Het is een kleine greep uit de vele ideeën.

Leeraanbod LACCS

De begeleiding van cliënten is ingewikkeld en specialistisch. Om het niveau van de begeleiding verder te ontwikkelen, stelden we een uitgebreid leeraanbod samen. Het bestaat uit twee trajecten: een basismodule van één dagdeel en vijf verdiepingsmodules (ook elk één dagdeel) die aansluiten bij de vijf gebieden van LACCS. De basismodule is verplicht voor iedereen die werkt met de doelgroep. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we als begeleiders (A,B en C), gedragsdeskundigen en paramedici dezelfde taal spreken. De verdiepingsmodules bieden zicht op de methoden en instrumenten die de locaties kunnen inzetten.

Checklist huisvesting

Cliënten moeten zich thuis voelen op de plek waar ze wonen. Datzelfde geldt voor de plaats van hun dagbesteding. Om dat voor elkaar te krijgen, is er een checklist opgesteld met punten waarmee Amerpoort in de huisvesting voortdurend rekening houdt. Na geluid en overzicht zijn andere aandachtspunten op de checklist: veiligheid, hygiëne, licht, klimaat en toegankelijkheid. Op al deze punten hebben deskundigen geadviseerd.

Andere bronnen van expertise

Naast de expertise die Amerpoort in huis heeft,  zijn er ook externe bronnen waaruit je kunt putten. Zo is er Platform EMG. Andere waardevolle bronnen vind je bij Multiplus en bij cliëntgroep Ernstige meervoudige beperking op deze website.

Meer weten over de werkwijze van Amerpoort?

Stel je vraag en stuur een mail naar Hilda Rozendal: h.rozendal@amerpoort.nl. Dit artikel is een samenvatting van het ‘Eindrapport project Versterking expertise EVMB’.  Als je het volledige rapport wilt lezen, kun je dat ook opvragen bij Hilda.

Laatst bijgewerkt op: 14-12-2023 

Deel deze pagina via:

Soort

Casuïstiek

Taal

Nederlands