Naar hoofdinhoud Naar footer

Auditinstrument LVB en verslaving

Gepubliceerd op: 06-12-2021

Het auditinstrument LVB en verslaving helpt managers en beleidsmakers binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg beleid op te stellen over middelengebruik en verslaving bij cliënten.

Voordat je als begeleider iets kunt doen om cliënten te helpen, moet er een bepaalde visie of beleid zijn. Wat vinden wij als organisatie belangrijk? Welke waarden en normen hanteren wij? En hoe zorgen we ervoor dat wij als organisatie goede zorg leveren?

Die visie en beleid zijn als het ware de kaders waarbinnen begeleiders en behandelaren werken. Ze geven richting aan wat mag en kan. Maar bij veel organisaties binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg bestaat er (nog) geen visie en beleid over hoe zij omgaan met middelengebruik en verslaving van cliënten met een LVB.

Het Trimbos Instituut startte daarom in 2011 het verbetertraject LVB & Verslaving. In dit project werden organisaties binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg gesteund en geholpen in het verbeteren van de zorg aan cliënten met LVB die middelen gebruiken of verslaafd zijn.

Het auditinstrument dat zij ontwikkelden, kan organisaties helpen om de kwaliteit van hun zorg te toetsen. Zo ontstaat er een beeld van wat al goed gaat en krijgen zij concrete aanwijzingspunten voor dingen die nog verbeterd kunnen worden.

  • Download het Auditinstrument
  • Download de handreiking en toelichting bij het Auditinstrument

Casus

Nachél (17 jaar) drinkt veelvuldig in het bijzijn van zijn vrienden. Hij heeft geen rem. Begeleider Natascha klopt aan bij haar manager om te bespreken hoe zij hier mee om kan gaan. Wat kan zij doen om Nachél te helpen? En wat vindt de organisatie er eigenlijk van als cliënten alcohol drinken of drugs gebruiken? De manager verwijst haar door naar de verslavingszorg, omdat er binnen de eigen organisatie nog geen beleid ontwikkeld is. Wat kan bestuurders en directeuren uit de verstandelijk gehandicaptenzorg helpen om binnen hun organisatie ook beleid te ontwikkelen rondom LVB en middelengebruik?​

Fase van verslaving

Fase

  • Geen gebruik
  • Eerste kennismaking
  • Experimenteel gebruik
  • Geïntegreerd gebruik
  • Lichte/matige stoornis
  • Matige/ernstige stoornis

​Lees meer over de fasen

Onderbouwing bruikbaarheid

Evidence-based kennis. Kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid.

Beoordeling

In het verbetertraject LVB & Verslaving werden organisaties binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg gesteund en geholpen in het verbeteren van de zorg aan cliënten met LVB die middelen gebruiken of verslaafd zijn. 

Negen instellingen hebben aan dit project meegedaan. Zij kregen hulp van onder andere experts op het gebied van LVB en verslaving en procesbegeleiders van het Trimbos Instituut. Na afloop van het project gaven de 153 deelnemers en geïnteresseerden vrijwel unaniem aan dat de zorg voor cliënten met LVB en middelengebruik of verslaving was verbeterd. Met name de deskundigheid bij medewerkers (63%) en samenwerking met verslavingszorg (57%) was toegenomen. Bron: Trimbos Instituut. 

Deze tool is onderdeel van Leidraad LVB in het vizier.

Leidraad LVB in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Leidraad

Soort kennis

Ervaringskennis

Taal

Nederlands