Naar hoofdinhoud Naar footer

Competentiegericht begeleiden

Gepubliceerd op: 09-11-2020

Competentiegericht begeleiden helpt begeleiders om competenties van cliënten te vergroten. Met Competentiegericht begeleiden kun je als begeleider concreet aan de slag met handvatten en technieken.

Door inzet van deze methode kun je:

  • aansluiting vinden bij bij cliënten
  • cliënten motiveren en stimuleren
  • competenties van cliënten doen vergroten
  • toewerken naar het perspectief van de cliënten als het gaat om het vinden van een huisvesting waarin cliënten zelfredzaam en zelfstandig kunnen functioneren.

De belangrijkste onderdelen van deze methode zijn respect voor de cliënt, proactief werken, perspectief bieden en het verbinden met het netwerk van de cliënt. 

Geschikt voor mensen met NAH

Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is naast datgene wat niet meer kan, vaak veel wel (weer) mogelijk. Competentie Gericht Begeleiden biedt de begeleider handvatten om mensen met NAH te ondersteunen in het weer vergroten van hun mogelijkheden. De methode is ook voor begeleiders die mensen met NAH ondersteunen een bruikbare ondersteuningsmethodiek.  

Het boek is te koop via Bol.com.

Casus voor oudere cliënt

Meneer ter Haar is een vitale oudere. Hij woont zelfstandig, maar hij verwaarloost zichzelf en zijn huis is vervuild. Vooralsnog wil meneer niets weten van hulp. Zijn familie wil graag helpen, maar krijgen weinig contact met hem. Familie en begeleiders willen hem graag helpen omdat ze hem een beter leven gunnen, zonder de regie van hem weg te nemen. "Hoe kunnen we cliënten helpen die eigenlijk geen begeleiding willen?"

Casus voor cliënt met NAH

Merel (36 jaar) heeft sinds vijf jaar NAH. Ze is vastbesloten om stukje bij beetje steeds zelfstandiger te worden. Merel wil vooruit. Sinds twee jaar woont ze in een woonvorm met 24 uur per dag begeleiding. Tot dusver kookt ze nog niet zelf. Dat wil ze wel graag leren. Hoe breng je als begeleider samen met Merel in kaart wat er allemaal komt kijken bij het zelf weer leren koken van je maaltijden? Welke vaardigheden zijn hiervoor nodig, over welke competenties beschikt Merel al en wat kan Merel nog weer leren?

Doelgroepen en thema's

Onder meer geschikt voor de doelgroepen:

Onderbouwing bruikbaarheid tool

Research based. Kennis op basis van onderzoek. 

Beoordeling:

Competentiegericht begeleiden in de maatschappelijke opvang is erkend als Goed onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. 

Laatst bijgewerkt op: 12-12-2023 

Deel deze pagina via:

Soort

Leidraad

Soort kennis

Onderzoekskennis

Taal

Nederlands

Bron

Movisie

Programma's / projecten

Gewoon Bijzonder