Naar hoofdinhoud Naar footer

Een omgeving die gezond maakt

Gepubliceerd op: 17-11-2021

Kamers voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag zijn vaak gericht op controle en veiligheid. Dit betekent vaak een simpele inrichting zodat er weinig prikkels zijn. Met het project Fysieke Leefomgeving laat Ipse de Bruggen zien dat het ook anders kan. Zodat de kamer toch aanvoelt als een fijne woonplek met de juiste prikkelbalans. Ben je benieuwd naar de inzichten die de betrokkenen hebben opgedaan? Lees de ervaringsverhalen!

Casus

Joep kan de prikkels om hem heen vaak niet aan. Dan sloopt hij alle spullen in zijn kamer. Aan de andere kant wordt hij ook niet blij van een kille, lege ruimte. Op welke manier is het toch mogelijk om aan te sluiten bij de leefwereld van Joep, zodat hij een fijn thuis heeft en waarbij zijn kamer hem helpt om zich goed te voelen? Hoe pak je dit aan en wie spelen hierbij een rol?

Ervaringen uit de praktijk

Architect: ‘In de gehandicaptenzorg is er vaak nog te weinig aandacht voor de fysieke omgeving van een cliënt. Terwijl als iemand van zijn kamer houdt en de kamer aansluit bij zijn behoeften, hij ook minder de neiging heeft om spullen kapot te maken.’

Manager: ‘Professionals in de gehandicaptenzorg zijn ontzettend betrokken. Dit speelt nog sterker bij moeilijk verstaanbaar gedrag. Er worden niet graag risico’s genomen. Professionals hebben immers veel dingen mis zien gaan in het verleden. Iemand van buiten kan dit doorbreken en stimuleren dat verfrissende ideeën worden opgepakt.’

Interviewbundel

In de interviewbundel van Ipse de Bruggen delen professionals en experts hun ervaringen. Wat betekent het om een kamer opnieuw in te richten en te verbouwen? Welke manier van kijken zit daarachter? Hoe krijg je een duidelijk beeld van wat je wilt bereiken?

Aan het woord komen een architect, wettelijk vertegenwoordiger, begeleider, manager, gedragsdeskundige, projectleider vastgoed en een zorgmanager. Zij delen hun inzichten en aanpak voor hun vakgenoten en andere geïnteresseerden. Ze vertellen over wat voor hen een bijzonder element is in de kamer dat symbool staat voor de impact op het dagelijks leven van de bewoner. Uit hun verhalen delen we tips en inzichten waar je als organisatie mee aan de slag kunt gaan. 

Deze interviewbundel is bedoeld voor iedereen die hier stappen in wil zetten. Geen tijd om alle interviews te lezen? Aan het einde van de bundel vind je alle geleerde lessen en tips op een rij.

Aan de slag!

Wil je meteen aan de slag met de interviewbundel? Download het materiaal onderaan de pagina bij Downloads.

Onderbouwing

Leefruimtes voor mensen met een beperking en zeer moeilijk verstaanbaar gedrag kunnen gericht zijn op controle en veiligheid. Dit om iemand met een zeer intensieve zorgvraag te beschermen tegen zichzelf. Bij het inrichten van de leefruimte komt de focus te liggen op zo min mogelijk prikkels. Het resultaat is vaak een kale inrichting met spullen die stevig zijn en soms zelfs zijn vastgezet zodat iemand er niet mee kan gooien. Maar bij cliënten, naasten en professionals blijft er een gevoel van onvrede. Het gevoel dat er iets beters mogelijk moet zijn. 

Als Ipse de Bruggen willen we dan ook graag een andere manier van kijken bieden en hebben hier als organisatie zelf stappen in gezet. We hebben bij de kamer van een cliënt gebruik gemaakt van de frisse blik van een architect en nauw samengewerkt met alle betrokkenen rondom deze persoon. We hebben daarbij gekeken naar verleden, heden en interesse van de bewoner. Dit is vertaald naar kleur, ruimte, licht, vormgeving en meubels. Deze verandering heeft voor de cliënt geleid tot positiever gedrag, meer openheid naar anderen en een afname van intensieve zorg.

Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen

Over Begeleiding à la carte

Deze aanpak is ontwikkeld in het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven [2019-2021] van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders werkten aan hun eigen aanpak voor vernieuwing van persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector.

Lees meer

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Casuïstiek

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Ipse de Bruggen

Programma's / projecten

Begeleiding à la carte (Balc)