Naar hoofdinhoud Naar footer

EMB en seksualiteit

Gepubliceerd op: 09-08-2019

Mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) zijn 24 uur per dag afhankelijk van anderen. Regie hebben over hun eigen seksualiteit lijkt daardoor onmogelijk. Bovendien is het moeilijk om er over te praten, ook voor begeleiders en ouders.

De website Seksualiteit en EMB en de observatielijsten over seksueel gedrag en over seksueel misbruik kunnen jou als begeleider hierbij helpen. Het stellingenspel: EMB en seksualiteit helpt bij de bewustwording van je eigen opvattingen en die van anderen.

Website seksualiteit en Ernstige Meervoudige Beperkingen

De website www.seksualiteitemb.nl biedt praktische kennis en handvatten om de seksuele ontwikkeling en beleving van mensen met EMB onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Op de website zijn handreikingen en is informatie te vinden voor begeleiders, gedragsdeskundigen, ouders en verwanten van mensen met EMB. Maar ook voor docenten in opleidingsorganisaties.

Op veel vragen zijn nog geen pasklare antwoorden. Een eerste stap is om er over in gesprek te gaan en de ervaringskennis te bundelen en te delen. De website is ontwikkeld binnen een werkplaats van het Kennisplein.

​In de dagelijkse praktijk wil men praktische handvatten. Het Platform EMG bundelt beschikbare kennis en ervaring over dit onderwerp. Met deze site zijn deze kennis en ervaringen toegankelijk voor allen die persoonlijk of professioneel betrokken zijn in de ondersteuning van mensen met EMB. Ze pretenderen niet volledig te zijn en op alle vragen een antwoord te kunnen geven. Dat merk je in de beschrijving van de casussen, vaak is er nog een open einde. Deze site is bedoeld om het onderwerp onder de aandacht te brengen en het gesprek aan te gaan. Ze willen een aanzet geven tot het bundelen van kennis.

Observatielijsten en stellingenspel EMB en seksualiteit

Via de website kan een observatielijst seksueel gedrag EMB en seksueel misbruik Ernstige Meervoudige Beperkingen gedownload worden. En een stellingenspel: Seksualiteit EMB, dit spel helpt bij de bewustwording van je eigen opvattingen en die van anderen. 

  • Het Stellingenspel downloaden kan ook onderaan bij downloads. 

Casus

Pieter is een 32- jarige man met EMB. Overdag was hij erg moe en omdat er mogelijk sprake is van epilepsie besloot het team ’s nachts te filmen Zo werd ontdekt dat Pieter de hele nacht druk was met het uittrekken van zijn luier. Halverwege de nacht kwam de nachtwacht en trof Pieter zonder luier aan. Zij deed hem een nieuwe luier om. Pieter begon na haar vertrek opnieuw met allerlei pogingen om zijn luier uit te krijgen. Het team besloot Pieter voortaan ’s avonds eerste een tijd zonder luier in bed te leggen en met sukses, Pieter was veel beter uitgerust na de nacht! Ontdekken van het geslacht is een fase die gekoppeld wordt aan seksualiteit, maar hoe zit het met sabbelen op de handen en smeren met poep?

Thema's

  • emotioneel welbevinden
  • interpersoonlijke relaties
  • lichamelijk welbevinden
  • persoonlijke ontwikkeling
  • zelfbepaling

Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid website 

Practice based. Kennis op basis van praktijkervaringen. 

Beoordeling:

  • De website seksualiteit EMB is een verzameling van kennis rondom de seksuele ontwikkeling bij mensen met EMB. Het Platform EMG bundelt beschikbare kennis en ervaring over dit onderwerp.

Deze tool is onderdeel van Leidraad EMB in het vizier.

Leidraad EMB in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Spel

Soort kennis

Ervaringskennis

Taal

Nederlands