Naar hoofdinhoud Naar footer

Evidence at Work: onderzoek omgaan met probleemgedrag

Gepubliceerd op: 20-07-2021

Laatst bijgewerkt op: 12-12-2023

Omgaan met probleemgedrag is regelmatig onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Dat levert interessante inzichten op die in de praktijk bruikbaar zijn voor zorgprofessionals. Hieronder zetten we drie onderzoeksvragen in de spotlights.

Onder de noemer van ‘Evidence at Work’ wil het expertisecentrum CCE bijdragen aan het beter toegankelijk maken, verder delen en toepasbaar maken van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek onder zorgprofessionals. Dit gebeurt aan de hand van een aantal thema's die relatie hebben met probleemgedrag en die actueel zijn in de praktijk. In de onderstaande video's kun je bekijken welke kennis en inzichten je kunt gebruiken op de werkvloer.

Bekijk de filmpjes van Evidence At Work

Wat wordt er verstaan onder gehechtheid?

“Er is sprake van een gehechtheidsprobleem bij deze cliënt.” Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Gaat het om gedrag? Of de relatie met een ander? Of misschien wel de binding met iemand? Is de gehechtsheidsstijl veilig of onveilig?

Onderzoekers Schuengel, Schipper, Sterkenburg en Kef gaan in een artikel in op het concept gehechtheid en bespreken de verschillende betekenissen van het concept gehechtheid. Bijzonder hoogleraar en CCE-consulent Paula Sterkenburg geeft in een interview meer verdieping aan dit onderwerp. Daarbij komt de volgende vraag aan de orde: ‘welke waarde heeft het concept gehechtheid inclusief bijbehorende interventies voor (mensen in) de verstandelijk gehandicaptenzorg'.

Bron: CCE

Welke eigenschappen zijn belangrijk om probleemgedrag te voorkomen?

Als begeleider heb je invloed op het gedrag van de mensen waarvoor je werkt. Hoe je met een begeleider contact maakt en omgaat met een cliënt, hangt weer sterk af van jouw persoonlijke eigenschappen. Welke eigenschappen doen er toe? Hoe haal je het beste uit jezelf? Hoe zit het met de eigenschappen van collega's in je team? GZ-psycholoog en CCE-consulent Arno Willems deed hier onderzoek naar. Bekijk de video en neem kennis van zijn inzichten.

Bron: CCE

Hoe laat je een team goed functioneren?

Een goed functionerend team is belangrijk in de begeleiding van mensen met probleemgedrag. Daar is iedereen het in de praktijk het over eens. Hoe krijg je het voor elkaar om een team goed te ‘laten’ functioneren? De opleiding tot ‘practice leader’, een manager die naast het uitvoeren van managementtaken, nadrukkelijk ook leiderschap toont. Het gaat daarbij bijvoorbeeld tot het tot uiting brengen van (voorbeeld)gedrag. Deveau & McGill schetsen een beeld van een 'practice leader' op basis van interviews met 19 managers.

Bron: CCE

Meer informatie

Deel deze pagina via:

Soort

Onderzoek

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands