Naar hoofdinhoud Naar footer

Film 'Complexe zorg leer je van elkaar'

Gepubliceerd op: 25-10-2021

De film ‘Complexe zorg’ beschrijft uitdagingen en oplossingen voor de zorg aan cliënten met psychische klachten, verslavingsproblematiek en een LVB.

YouTube video thumbnail

Psychische klachten, verslavingsproblematiek en een LVB komen regelmatig en in wisselende combinaties voor. Dat verergert de klachten van de cliënt, maar is ook voor begeleiders en behandelaren lastig. Er moet met verschillende organisaties worden samengewerkt en er zijn geen richtlijnen voor dit soort complexe problematiek. Daarmee vallen cliënten met complexe problematiek soms tussen wal en schip. 

Wat is het doel van het project?

In het project “Complexe zorg leer je van elkaar” is geprobeerd om complexe zorg minder complex te maken. Begeleiders, behandelaren en cliënten hebben door hun ervaringsdeskundigheid namelijk een schat aan informatie die andere (aankomende) professionals praktische handvatten kan bieden. Zij komen in dit filmpje dan ook aan bod en delen hun tips en ervaringen. Op die manier leren wij (als professionals) van elkaar en verbeteren we met elkaar de zorg voor cliënten met complexe problematiek. 

Casus

Philippe wordt behandeld in de verslavingszorg, Maike in de verstandelijk gehandicaptenzorg, Siemen verblijft al enige tijd op een psychiatrische afdeling, en Patricia zit in detentie. Allemaal hebben ze een combinatie van psychische klachten, verslavingsproblematiek en een LVB. Ze delen ook een lange voorgeschiedenis met veel verschillende hulpverleningstrajecten. Die waren niet altijd even succesvol, want complexe zorg leveren kent zo z’n uitdagingen. Hoe doe je dat als begeleider? Hoe lever je complexe zorg wanneer de problemen van de cliënt niet in één hokje passen?​

Fase van verslaving

Fase

  • Lichte/matige stoornis
  • Matige/ernstige stoornis

​Lees meer over de fasen

Onderbouwing bruikbaarheid

Practice-based kennis. Kennis op basis van praktijkervaringen.

Beoordeling

Het filmpje is het resultaat van het onderzoeksproject ‘Complexe zorg’, bedoeld om de kennis over de (zorg voor) cliënten met complexe problematiek te vergroten. Het project is gefinancierd door een subsidie van het RadboudCSW Innovatiefonds. Begeleiders, behandelaren en cliënten van Tactus Verslavingszorg, Trajectum, GGNet en Pluryn hebben eraan bijgedragen. Het filmpje biedt op aantrekkelijke wijze een compact overzicht van uitdagingen en oplossingen in het bieden van complexe zorg en is daarmee een bron van inspiratie voor professionals. Bron: Tactus verslavingszorg.

Deze tool is onderdeel van Leidraad LVB in het vizier.

Leidraad LVB in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Leidraad

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands