Naar hoofdinhoud Naar footer

Handreiking levensbeëindiging bij wilsonbekwame mensen met een verstandelijke beperking

Gepubliceerd op: 22-01-2020

Hoewel het niet vaak gebeurt, worden artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG’s) toch met enige regelmaat geconfronteerd met de vraag om het leven van een persoon met een ernstige verstandelijke beperking te beëindigen. Dat gebeurt meestal wanneer sprake is van ernstig en onbehandelbaar lijden of van een geleidelijke maar onmiskenbare achteruitgang van ‘kwaliteit van leven’. Deze handreiking bespreekt de medische, juridische en ethische vragen waarmee de arts in een dergelijke situatie te maken kan krijgen.

Deze handreiking is opgedeeld in een aantal delen, namelijk:

  1. Aanleiding van het onderwerp
  2. Globale afbakening van de situaties waarop de handreiking betrekking heeft en hoe de handreiking tot stand is gekomen
  3. De AVG en beslissingen rond het levenseinde
  4. Ethische perspectieven: morele status rondom levensbeëindiging
  5. Juridisch perspectief: wetgeving over levensbeëindiging
  6. Conclusies
  7. Ontwikkelingen in Nederland bij wilsonbekwame patiënten

Voor wie?

Deze handreiking heeft betrekking op wilsonbekwame mensen met een verstandelijke beperking die naar het oordeel van naastbetrokkenen in een situatie van uitzichtloos en ondraaglijk lijden zijn beland, zonder dat er sprake is van een terminale fase of de mogelijkheid om een medische behandeling te stoppen of niet in te zetten.

Lees meer over palliatieve zorg:

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Soort

Handreiking

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

NVAVG

Prijs

Gratis