Naar hoofdinhoud Naar footer

Hi Sense app

Gepubliceerd op: 01-06-2022

Met de HiSense app kun je als begeleider of naaste op een snelle en goede manier inspelen op signalen van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking (LVB of MVB) waar zij behoefte aan hebben. Zij ervaren zo minder stress en krijgen meer regie over hun eigen leven. Via meerkeuzevragen in de app vergroot je jouw kennis en kan die meteen toepassen in de praktijk. De HiSense app werd de afgelopen vier jaar ontwikkeld in het onderzoeksproject Sociale relaties & ICT, van programma Gewoon Bijzonder.

Hoe gebruik je de Hi Sense App?

De HiSense App MVB+LVB is een e-learning methode. Per smartphone, computer of tablet beantwoord je 30 dagen lang, iedere dag vier meerkeuzevragen. Dat kost ongeveer 5 minuten. Zo leer je op een gemakkelijke manier over sensitiviteit (gevoeligheid), responsiviteit (reactie) en gehechtheidsrelaties (emotionele banden tussen mensen).

Kleine porties

De HiSense app bestaat uit drie delen met elk 40 vragen. In 30 dagen loop je alle vragen in de app door, waarbij de kennis onderverdeeld is in kleine porties. Via stellingen, praktijkvoorbeelden en verschillende soorten kennisvragen ben je zo dagelijks een paar minuten bezig met het thema ‘gehechtheid’. De vragen zetten aan tot nadenken over je eigen handelen en er ontstaat ruimte om relaties met cliënten verder te ontwikkelen. Een voorbeeld van een vraag is:

Juist of onjuist: Mijn cliënt met een matig verstandelijke beperking begrijpt alleen concrete (duidelijke) begrippen, het heeft dus geen nut om zijn emoties te benoemen.

 Na het invullen krijg je meteen feedback. Ook wordt regelmatig doorverwezen naar belangrijke websites om de kennis over een bepaald onderwerp verder uit te breiden.

Trainingsinstrument

Je kunt de app gebruiken als training voor medewerkers bij een zorgorganisatie die werken met mensen met een matige of lichte verstandelijke beperking. Denk hierbij aan nieuwe medewerkers, stagiaires, of zij-instromers. Maar ook voor bestaande medewerkers kan de HiSense App MVB+LVB een goede manier zijn om weer opnieuw bewust te worden van het belang van een sensitieve en responsieve benadering.

Casus Marja

Marja is begeleider op een woongroep. Ze merkt dat ze met één van de bewoners, Hans, vaak conflicten heeft. Ze lijken elkaar niet te begrijpen. Ze gaat aan de slag met de HiSense App en spoort haar collega’s aan om hetzelfde te doen. Langzaam gaan zij anders kijken naar het gedrag van Hans. Marja laat Hans ook duidelijk merken dat hij bij haar terecht kan als er iets aan de hand is. Hans merkt dat Marja zich anders opstelt en wordt langzaam opener over zijn gevoelens. Iedereen merkt een verbetering in de sfeer op de woning.

Samenvatting

Cliëntgroep product (De doelgroep waarop het product gericht is):  

 •  Matige of lichte verstandelijke beperking 

Gebruikers product (Voor welke gebruikers het product bedoeld is):  

 • Begeleiders en naasten 

Wanneer gebruiken? (Bij welke problemen/gevallen dit product je zou kunnen helpen): 

 •  Geschikt als training voor bestaande of nieuwe medewerkers bij een zorgorganisatie. Denk ook aan stagaires, zij-instromers en administratief medewerkers.  
 • Daarnaast geschikt voor gebruik in het beroepsonderwijs. 
 • Er is ook een versie voor verwanten van mensen met een matige of lichte verstandelijke beperking. 

Training nodig? (Of er een training nodig is voor het gebruiken van dit product):

 •  Nee 

Product getest? (Of het product al getest is): 

 • Practice based en research based. Kennis op basis van praktijkervaring en onderzoek. 
 • Effect-onderzoek is afgerond en laat positieve resultaten zien (een toename in kennis en bewustwording bij deelnemers). 

Gebruikerservaring (Of het product al door anderen gebruikt wordt):  

 •  Na het effect-onderzoek is het product gelanceerd en vrij toegankelijk voor iedereen.  

Waar te vinden? (Waar dit product te vinden/verkrijgbaar is):

Kosten (Kosten voor de aanschaf van dit product):  

 • Gratis toegankelijk 

Ervaringen

De gebruikers van de HiSense App geven aan dat de app toegankelijk is en gemakkelijk in gebruik. De app maakt theoretische kennis bruikbaar voor de praktijk met heel veel voorbeelden. Door dagelijks een paar minuten met de app bezig te zijn, houd je de aandacht vast voor het onderwerp.

Ervaring van een ouder

Saskia van der Weck is de Hi Sense app gaan gebruiken om beter te communiceren met haar zoon, die een zeer ernstige verstandelijke beperking heeft. De app hielp haar om nieuwe inzichten te krijgen in de omgang met haar zoon. In het artikel 'HiSense EMB-app in de praktijk getest' vertelt Saskia over wat de app haar en haar zoon heeft opgeleverd.

Onderbouwing van HiSense

Meer informatie over de onderbouwing van de HiSense app

De HiSense App MVB+LVB is ontwikkeld door het onderzoeksproject Sociale Relaties en ICT (Vrije Universiteit), in samenwerking met zorgorganisaties Ons Tweede Thuis, Bartiméus en Cordaan. 101 begeleiders van deze zorgorganisaties deden mee aan het onderzoek naar de effectiviteit van de app. De deelnemers werden willekeurig onderverdeeld in een groep die de HiSense app MVB+LVB volgde en een groep die de app niet volgde. Alle deelnemers vulden vragenlijsten in, aan het begin, aan het eind en 30 dagen na het onderzoek. Hierdoor konden onderzoekers nagaan of er verschil was tussen mensen die de app wel en niet gevolgd hebben. 

Bij de deelnemers die de app volgden, was een vooruitgang in kennis over gehechtheid te zien. De HiSense App werkt dus om mensen te laten leren. 

Er was geen duidelijk toename te zien bij de vragenlijsten die gingen over empathie en het zelfvertrouwen in de rol als begeleider. Dit kan betekenen dat de app beter ingezet kan worden als onderdeel van bijvoorbeeld een opleidingstraject, zodat de inbedding in de praktijk nog beter tot zijn recht komt. Het kan ook te maken hebben met de vragenlijsten die gebruikt zijn in het onderzoek. Toen direct aan deelnemers gevraagd werd of zij het verschil merkten, antwoordde 45% dat zij beter waren geworden in het herkennen van signalen van de cliënt.

Meer lezen

Bronnen

 • www.vbinbeeld.nl 
 • www.socialerelatiesenict.nl 
 • www.facebook.com/sociaalICT  
 • Gewoon Bijzonder, het Nationaal Programma Gehandicapten, wil betere zorg en ondersteuning realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. ZonMw organiseert. regisseert en financiert het programma. Meer lezen over andere projecten van Gewoon Bijzonder.

Deze tool is onderdeel van Leidraad EMB in het vizier.

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Leidraad

Soort kennis

Ervaringskennis

Taal

Nederlands