Naar hoofdinhoud Naar footer

Kennismodules dementie (Z)EV(M)B

Gepubliceerd op: 03-02-2022

Door het toenemende aantal ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking wordt dementie een steeds belangrijkere uitdaging in de gehandicaptenzorg. Er is grote behoefte aan informatie over dementie bij met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen, afgekort tot (Z)EV(M)B. Om begeleiders en familieleden op een interactieve manier van informatie te voorzien zijn er kennismodules ontwikkeld. Klik hier voor de kennismodules.

Casus

Gijs is 52 jaar, heeft een ernstige verstandelijke beperking en downsyndroom. Sinds een jaar zien jij en je collega’s dat hij achteruitgaat. Hij lijkt dingen niet goed meer te begrijpen en laat ander gedrag zien. Je vraagt je af wat er aan de hand is. Zou er sprake zijn van dementie? Of iets anders? Je gaat op zoek naar informatie over het herkennen en diagnosticeren van dementie bij personen zoals Gijs. Via verschillende kennismodules kom je op een interactieve manier in aanraking met de informatie die je zoekt.

Aan de slag

Dementie herkennen en diagnosticeren bij mensen verstandelijke beperking is lastig. Hoe ernstiger de verstandelijke beperking, des te moeilijker dementie vast te stellen is. Met name voor mensen met (Z)EV(M)B is er weinig onderzoek verricht en dus bijna geen informatie beschikbaar. Dit terwijl er in de praktijk wel een grote behoefte is aan informatie over dementie bij deze doelgroep.

Daarom hebben de Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Hanzehogeschool, Alliade, Ipse de Bruggen, Koninklijke Visio, ‘s Heeren Loo de handen ineengeslagen om uit te zoeken hoe dementie zich uit bij mensen met (Z)EV(M)B en welke informatiebehoefte begeleiders en familieleden hebben ten aanzien van dit onderwerp. Uitkomsten uit dit onderzoek zijn verwerkt in kennismodules (en deze worden het komende jaar verder aangevuld en verrijkt).

Modules

Begeleiders en familieleden kunnen op een interactieve wijze informatie opzoeken
over dementie bij mensen met (Z)EV(M)B. Het platform bestaat uit meerdere kennismodules, die elk bestaan uit theorie, 5 quizvragen om je kennis te testen en een praktijkvoorbeeld. Als begeleider of familielid kun je stap voor stap zelf een van de volgende kennismodules gaan doen:

  1. Signalering & diagnostiek van dementie bij VB
  2. Dementie & downsyndroom
  3. Belang van nulmeting
  4. Belang van dementie diagnostiek bij (Z)EV(M)B
  5. Cognitieve dementie symptomen bij (Z)EV(M)B
  6. Veranderingen in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) bij (Z)EV(M)B
  7. Gedragssymptomen bij (Z)EV(M)B
  8. Motorische symptomen bij (Z)EV(M)B

Onderbouwing

Deze tools zijn gebaseerd op research-based kennis: kennis op basis van onderzoek. En op practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen.

De kennismodules zijn ontwikkeld binnen onderzoek over dementie bij mensen met (Z)EV(M)B dat wordt gesubsidieerd door ZonMw. De inhoud van iedere kennismodule is gemaakt met kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Verder zijn begeleiders en familieleden betrokken geweest tijdens de ontwikkeling van het kennisplatform. Aan hen hebben we gevraagd op welke manier zij nieuwe informatie tot zich willen nemen. Zij gaven aan dat zij het belangrijk vinden dat: 1) informatie direct toepasbaar is in de praktijk en 2) informatie er visueel aantrekkelijk uit ziet. Deze wensen zijn meegenomen in het ontwikkelen van het kennisplatform. In iedere module is er een praktijkvoorbeeld opgenomen en informatie wordt door afbeeldingen en video’s ondersteund. 

Bronnen en contact

Alain Dekker

Docent-onderzoeker, Rijksuniversiteit Groningen/UMCG

Hoofd afdeling PWO, Alliade

Email: a.d.dekker@alliade.nl

Maureen Wissing

Promovenda, Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen/UMCG

Email: m.b.g.wissing@umcg.nl

Deel deze pagina via: