Naar hoofdinhoud Naar footer

MAGIC-feestjes

Gepubliceerd op: 21-05-2021

De MAGIC-feestjes, ontwikkeld door de Twentse Zorgcentra, hebben tot doel om meer sfeer te creëren voor zowel begeleiders als mensen met een beperking. Tijdens deze feestjes heb je aandacht voor elkaar en sta je stil bij belangrijke contactmomenten tussen begeleider en cliënt.

In het werk als begeleider is zorgen voor de cliënten een belangrijk onderdeel. Voor EMB-cliënten en ook oudere cliënten zijn dit belangrijke contact- en interactiemomenten. Deze momenten vragen voor begeleiders om specifieke vaardigheden zoals:

 • de tijd hebben en nemen
 • kijken naar de cliënt
 • luisteren naar de cliënt
 • het aangaan en onderhouden van persoonlijk contact
 • luisteren naar jezelf
 • (h)erkennen van je sterke kanten
 • (h)erkennen van valkuilen en allergieën

Belangrijke contactmomenten

Deze contactmomenten zijn belangrijk. De cliënt kan namelijk laten zien wat er met hem gebeurt en wat hij ervan vindt. Het is de eerste stap naar meer eigen regie. Ook voor de begeleider is het een belangrijk moment, omdat hij/zij ervaart dat het werk waardevol is voor haarzelf en de cliënt.

De ‘Magic-feestjes©’ hebben tot doel om contactmomenten te stimuleren en te gebruiken om de eigen regie van de cliënt te bevorderen. Daarbij wordt er gewerkt met eenvoudige alledaagse hulpmiddelen met als doel: de omgevingsinvloeden leren te doseren. Het gaat om drie feestjes:

 • het ‘Was-en- aankleedfeestje’
 • het ‘Naar-bed-breng’ feestje
 • het ‘Diner dansant’

Begeleiders maken een start met het vieren van verschillende feestjes. Wanneer mensen met een beperking aanwezig zijn sluiten zij aan in de kring. Tijdens een feestje worden alle zintuigen geprikkeld. Bijvoorbeeld met behulp van muziek en etherische oliën. Je zorgt er samen voor dat je los komt van het dagelijkse ritme. De ‘Magic-feestjes’ hebben vier doelen:

 • Mensen met een beperking laten genieten van momenten die vaak als spitsuur worden beleefd: wakker worden, wassen en aankleden, lekker opmaken, verzorgen en het ontbijt.
 • Begeleiders laten zien en (weer) ervaren wat het werken met mensen met een beperking mooi maakt.
 • Begeleiders leren de omgeving bewust in te zetten om een fijne sfeer te creëren, zoals geur, licht, geluid, contact en aanraken.
 • Ontdekkingen doorvoeren in de dagelijkse zorg.

Casus

Doordat een groep bewoners door omstandigheden een aantal keer heeft moeten verhuizen, heeft de begeleiding moeite de sfeer en de gezelligheid terug te brengen in de dagprogramma’s. Jannie is een begeleider die opmerkt dat zij de sfeer mist tijdens de maaltijd. Steeds meer maaltijden worden verzorgt door een extern partij. Ze wil graag meer smaakbeleving en sfeer terugbrengen tijdens de maaltijden. Hoe kan ze dit aanpakken?

Thema's

 • Emotioneel welbevinden
 • Interpersoonlijke relaties
 • Lichamelijk welbevinden
 • Zelfbepaling

​Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid werkboek

Practice based. Kennis op basis van praktijkervaringen.

Beoordeling

De feestjes zijn bedacht en ontwikkeld door de Twentse Zorgcentra. In het leernetwerk EMB in het Vizier hebben zij deze methode doorontwikkeld.

Deze tool is onderdeel van Leidraad EMB in het vizier.

Leidraad EMB in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Leidraad

Soort kennis

Ervaringskennis

Taal

Nederlands