Naar hoofdinhoud Naar footer

Methode COCP-programma

Gepubliceerd op: 12-08-2019

Het COCP-programma draagt eraan bij dat niet-sprekende personen een individueel communicatiesysteem krijgen en dat de communicatiepartners hun interactiestijl afstemmen. Het programma is opgenomen in de Databank erkende interventies.

Het COCP-programma staat voor Communicatieve Ontwikkeling van niet-sprekende kinderen of volwassenen en hun Communicatiepartners. Het programma is ontwikkeld door Margriet Heim (UvA) en Vera Jonker (Heliomare). Het doel van het COCP-programma is om te zorgen dat een niet-sprekend kind of volwassene toegang heeft tot communicatie met een individueel communicatiesysteem. De communicatiepartners geven gelegenheid tot communiceren door betere afstemming van hun interactiestijl en taalaanbod. 

 • Download de afbeelding onderaan deze pagina

COCP is gebaseerd op de processen die een rol spelen in de normale communicatieve ontwikkeling via gesproken taal en het taalaanbod in de omgeving.

Succesvol communiceren

Hoe werkt het COCP-programma? De belangrijke communicatiepartners uit het sociale netwerk, zowel ouders als professionals, krijgen aan de hand van video’s samen en alleen instructies. Ook krijgen ze begeleiding om te leren hoe zij het kind of de volwassene kunnen ondersteunen om succesvol te communiceren.

 • Download het eindrapport naar de effecten van het COCPvg-programma onderaan deze pagina

Casus

Finn heeft veel te vertellen, maar hij kan niet praten. Zijn ogen spreken boekdelen. Ook met zijn gezichtsuitdrukking en houding probeert hij iets duidelijk te maken. De ouders van Finn begrijpen hem nog het best. De begeleiders op het dagcentrum hebben wel behoefte aan handvatten. Wat kan het COCP-programma voor Finn betekenen?

Thema's

 • emotioneel welbevinden
 • interpersoonlijke relaties
 • persoonlijke ontwikkeling
 • sociale inclusie
 • zelfbepaling

Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid  

Practice based, research based en evidence based. COCP blijkt positieve effecten te hebben, op basis van praktijkgericht onderzoek.  

Bronnen:

 • Heim, M.J.M. &  Jonker V.M. (1997). Het COCP-programma. Handleiding en materiaal. Wijk aan Zee/Amsterdam: Heliomare/Universiteit van Amsterdam.
 • Heim, M.J.M. , Jonker V.M. & Veen  M.(2006). Het COCP-programma. Handleiding en materiaal. Tweede geheel herziene druk. Wijk aan Zee / Amsterdam: Heliomare  / Universiteit van Amsterdam.
 • Heim, M.J.M., Veen M. & Velthausz F. (2010). Het COCPvg-programma. Handleiding en materiaal. Amsterdam: COCP Publicaties.
 • Heim, M.J.M., Veen, M., Brinkman, E. D.  & Jonker, V. M.(2013). COCP in de klas. Goede voorbeelden van partnerstrategieën en gelijkwaardige groepscommunicatie (DVD en brochure). Amsterdam: COCP-publicaties.
 • Heim, Margriet J.M. & Jonker, Vera M. (1996). De implementatie van het COCP-programma. Een evaluatie-onderzoek. Publikatie nr. 70 van het Instituut voor Algemene Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam. 
 • Heim, M.J.M. (2001). Nauwelijks sprekend veel te zeggen. Een studie naar de effecten van het COCP-programma. Academisch proefschrift. Utrecht: LOT. Proefschrift Heim 2001.
 • Heim, M., M. Veen, F. Velthausz (2011). COCP in de VG. Onderzoek naar de effecten, de implementatie en de sociale validiteit van het COCPvg-programma in Esdégé-Reigersdaal. Amsterdam: COCP-publicaties. Eindrapport COCPvg.
 • Heim, M.J.M., Veen, A.M., Brinkman, E.D & Jonker, V.M. (2018). Met COCP in de klas doen alle kinderen mee (PDF). Toepassing van leerkrachtstrategieën zorgt voor een hoger participatieniveau bij kinderen die niet of moeizaam praten. In: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 7(5), 179-191 Methodiek, Benadering , Protocol, Hulpmiddel, Website
 • Heim, M., M. Veen, F. Velthausz (2011). COCP in de VG. Onderzoek naar de effecten, de implementatie en de sociale validiteit van het COCPvg-programma in Esdégé-Reigersdaal. Amsterdam: COCP-publicaties. Bron: Eindrapport COCPvg. 

Deze tool is onderdeel van Leidraad EMB in het vizier. Ga naar de leidraad. Leidraad EMB in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder. Lees meer over Gewoon Bijzonder

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Methode