Naar hoofdinhoud Naar footer

Methode Ervaar het maar

Gepubliceerd op: 12-08-2019

Methode Ervaar het maar is een werkwijze voor het stimuleren van bewegingen, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met EMB (of een verstandelijke beperking).

Deze methode draagt bij aan het oefenen en vergroten van zelfbeschikking en zelfstandigheid. Thyra Koeleman is de grondlegger van deze methodiek. Ze bekijkt de mens als geheel, omdat motoriek, communicatie en de zintuigen elkaar beïnvloeden. Ze observeert en maakt een analyse op basis van wat een cliënt écht nodig heeft. Je kunt als begeleider deze vaardigheden oefenen en stimuleren. Meer tips vind je op deze website.

Ervaar het maar wordt altijd gekoppeld aan het handelingsplan, ondersteuningsplan of aan leerlijnen. Ga naar de site ervaarhetmaar.nl. De kracht van de methode is dat je het elke dag kunt toepassen. Dus ook tijdens alle dagelijkse handelingen, zoals verzorgen en eten en drinken geven. 

5 uitgangspunten

De methode bestaat uit vijf uitgangspunten:

  1. Ontwikkelingsfasen volgens LACCS of theorie Ervaringsordening
  2. Totale communicatie
  3. Basale stimulatie
  4. Motoriek
  5. Sensorische Informatie verwerking

​Download het werkboekje Ervaar het Maar 

Casus

Aisha is moeilijk in de actie te krijgen. Daarom gingen we aan de slag met de methode Ervaar het maar. Hierin staan verschillende ervaringen centraal. Nu zijn de ervaringen voor Aisha meer voorspelbaar. Ook voor ons als begeleider biedt de methode houvast. Aisha beweegt meer en ze lijkt gerichter te communiceren. De methode willen we ook inzetten om het eetgedrag van Aisha te verbeteren. 

YouTube video thumbnail

Thema's

  • emotioneel welbevinden
  • interpersoonlijke relaties
  • lichamelijk welbevinden
  • persoonlijke ontwikkeling
  • zelfbepaling

Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid methode

Practice based. Kennis op basis van praktijkervaringen.

Beoordeling

De methode Ervaar het maar wordt gewaardeerd in de dagelijkse praktijk voor veel mensen met een verstandelijke beperking, maar ook voor mensen met EMB. Er is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid. Bron: ervaarhetmaar.nl

Deze tool is onderdeel van Leidraad EMB in het vizier. Leidraad EMB in het vizier hoort bij het onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.

Laatst bijgewerkt op: 22-05-2024 

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Methode

Soort kennis

Ervaringskennis

Taal

Nederlands