Naar hoofdinhoud Naar footer

Model analyse somatische verklaringen probleemgedrag

Gepubliceerd op: 10-02-2022

Lichamelijke aandoeningen, ook wel somatische aandoeningen genoemd, kunnen bij mensen met een verstandelijke beperking een belangrijke oorzaak zijn van probleemgedrag.

De relatie tussen een somatische aandoening en (probleem)gedrag is soms overduidelijk. Toch kan de somatische aandoening als verklaring voor probleemgedrag om meerdere redenen worden gemist. Met dit model kun je zoeken naar somatische verklaringen van probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking.

Hoe herken je lichamelijke oorzaken van probleemgedrag?

Het model werkt in vier stappen:

1. Herkennen en omschrijven van het probleemgedrag in multidisciplinair overleg

Hoe vaak komt het probleemgedrag voor? Hoe lang houdt het aan? Waar en wanneer komt het voor? Op welk tijdstip op de dag? Wat gebeurt er voor het probleemgedrag en na het probleemgedrag? Wat is het effect op de cliënt en de omgeving? Is er sprake van ingrijpende gebeurtenissen in het leven?

2. Leren van voorgeschiedenis

Verdiep je in het verleden van de cliënt en betrek ouders/broers en zussen. Heeft het gedrag zich eerder voor gedaan? Wat kun je hiervan leren? Wat werkte? Hoe gaat de cliënt om met stress?

3. Kijk of de omstandigheden van het probleemgedrag nog kloppen

Het is belangrijk om te kijken of de informatie die je hebt over de omstandigheden van het probleemgedrag nog klopt. Als de omstandigheden veranderd zijn, kan het zijn dat er andere specialisten nodig zijn of een andere methode. Resultaten van onderzoeken moeten zo juist mogelijk zijn. Ook moeten ze op de juiste manier worden gebruikt en gericht worden gebruikt.

4. Een verklaring voor het probleemgedrag vinden en een oplossing bedenken

Is het (probleem)gedrag verminderd? Of niet meer storend?

Download het model op de website van CCE

Let op: Een aantal omstandigheden worden niet meegenomen in het model:

  • De oorzaak van de verstandelijke beperking,
  • De psychiatrische ziektes,
  • Het ongemak door medicatie,
  • De aandoeningen door genotsmiddelen.

Deze worden als aparte factoren beschouwd bij de analyse van probleemgedrag. 

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Stappenplan

Soort kennis

Onderzoekskennis

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

CCE