Naar hoofdinhoud Naar footer

Ondersteuningsmethodiek Hooi op je vork

Gepubliceerd op: 06-07-2022

Hooi op je vork issamen met mensen met NAH, naasten en professionalsontwikkeld als handreiking bij het vinden van antwoorden op vragendie gesteld worden, nadat iemand NAH heeft opgelopen en zijn of haar leven met NAH vorm wil en kan geven.

Het begeleiden van mensen met NAH roept veel vragen op. 

  • Hoe ondersteun je iemand met NAH om zijn of haar leven na NAH weer op orde te krijgen?
  • Wat wil iemand bereiken en wat kan er nog? 
  • Hoe zorg je voor een evenwichtige balans tussen wat iemand wil en wat iemand kan? 
  • Hoe ga je hierover in gesprek, zowel met de persoon met NAH als met naasten? 
  • Hoe ondersteun je de persoon met NAH zo, dat iemand maximaal de eigen regie over het eigen leven kan voeren? 
  • Op welke manier geef je aandacht aan het leven van voor NAH, waarbij vroeger en nu beiden belangrijk zijn? 

Kijken vanuit drie perspectieven

Allemaal vragen waarvoor Hooi op je vork een handreiking biedt in het vinden van antwoorden op deze vragen. De methodiek richt zich op het ondersteunen op alle levensdomeinen die voor de persoon met NAH van belang zijn. Er wordt methodisch gezocht naar de vraag achter de vraag en er wordt vanuit drie perspectieven gekeken en met elkaar overlegd, namelijk de persoon met NAH zelf, de naaste en de professional. De methodiek kan zowel gebruikt worden bij begeleiding of ondersteuning thuis, in dagbesteding of werk als op woonlocaties.

Casus NAH cliënt 

Leo (35 jaar) heeft in zijn studententijd een ernstig fietsongeluk gehad, waardoor hij in een rolstoel is beland en frontaal hersenletsel heeft opgelopen. Hij woont in een zorginstelling. Hij is erg gesteld op zijn eigen leven en gek op muziek luisteren. Daar weet hij ook veel van. Met de andere bewoners heeft hij geen contact. Naar dagbesteding wil hij niet. Dat is beneden zijn stand. Samen met zijn persoonlijk ondersteuner verdiept hij zich in zijn leven voor het letsel en zijn belangstelling nu. Een half jaar later heeft Leo twee keer paar keer baan als een vrijwilliger bij een lokale omroep. Hij zoekt de muziek uit. ​Welke methode heeft Leo geholpen om zijn leven met NAH vorm te geven?  

Onderbouwing bruikbaarheid

  • Evidence-based kennis: kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid
  • Research-based kennis: kennis op basis van onderzoek
  • Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen
  • Ervaringskennis: kennis op basis van de ervaringen van cliënten of verwanten

Beoordeling

Hooi op je vork is in 1999 ontstaan en is samen met mensen met NAH, hun naasten en professionals ontwikkeld. In 2003 publiceerde de VU Amsterdam de uitkomsten van een onderzoek naar het effect van Hooi op je vork. Op basis van de onderzoeksresultaten is Hooi op je vork in 2004 herschreven. 

Bronnen

Tevens is er de methodiek beschreven voor ondersteuning van kinderen en jongeren. Deze is niet opgenomen in de huidige leidraad voor volwassenen. 

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Leidraad

Taal

Nederlands