Naar hoofdinhoud Naar footer

Opbouw Innovatie-impuls

Gepubliceerd op: 19-04-2021

Er waren een hoop zorgorganisaties die vol enthousiasme met de Innovatie-impuls waren gestart. Met ondersteuning van adviseurs van Vilans en Academy Het Dorp waren ze aan de slag gegaan met een voorbereidende fase voor het duurzaam implementeren van zorgtechnologie, zodat het een vanzelfsprekend onderdeel werd van de zorg en begeleiding.

Voor het succesvol invoeren van nieuwe technologie, is het verstandig om een stappenplan te doorlopen. Maar welke stappen zijn dit? Wij nemen je mee in de opbouw en structuur van de Innovatie-impuls zoals het huidige project wordt uitgevoerd. Er zijn 2 fases en verschillende stappen te doorlopen.

Voorbereiding

Je begint met een voorbereiding door vooraf goed te verkennen welke verandering je wilt gaan doorvoeren en voor wie. Wil je bijvoorbeeld dat cliënten beter gaan slapen? Of wil je je richten op het vergroten van hun zelfredzaamheid? Zijn er misschien al eerder oplossingen bedacht voor een soortgelijke situatie en wat hebben andere organisaties gedaan? Was dit succesvol of juist niet? Zie hier hoe je antwoord krijgt op de vraag ‘hoe bepaal je welk zorginhoudelijk vraagstuk je met technologie kunt oplossen?’

Start de voorbereiding met een team van mensen die je kunnen helpen bij het invoeren van de zorgtechnologie. Denk hierbij ook aan deskundigen van buitenaf.

Eerste fase: kwartiermaken

De kwartiermakersfase

Hoe bepaal je welke zorgtechnologie iets toevoegt voor mensen met een beperking? Welke zorgtechnologie is reeds beschikbaar voor specifieke zorginhoudelijke vragen? Hoe zorg je ervoor dat je mensen in jouw organisatie enthousiast maakt om met technologie te gaan werken?

In deze fase richtten we ons op het vinden van antwoorden op bovenstaande vragen. In de voorbereidingsfase is er een projectleider of kwartiermaker benoemd. Hij of zij heeft de voortrekkersrol bij de inzet en implementatie van technologie. Nu is het tijd om de rest van het team op te zetten. Er zijn andere belangrijke persona's die een grote rol spelen tijdens het project. Lees hier 5 tips over het betrekken van de juiste mensen bij technologie. 

Hiervoor gingen de deelnemers individueel in hun eigen organisatie en gezamenlijk in werkplaatsen aan de slag met de onderstaande zorginhoudelijke thema's.

Zorginhoudelijke thema's

De deelnemende zorgaanbieders hebben hun zorginhoudelijke vraag beschreven en zijn gestart met het in kaart brengen van de organisatie en haar omgeving, inclusief de ICT. In Startsituatie in beeld van de gehandicaptenzorgorganisaties in de Innovatie-impuls (pdf) doen we verslag van deze fase. Dit onderzoek naar de eerste stappen in technologische innovatie is ook interessant om van te leren voor organisaties die zelf niet deelnemen aan de Innovatie-impuls. 

Tweede fase: implementatie

De implementatiefase

In de volgende fase, de implementatiefase, krijgen de organisaties advies en ondersteuning bij de implementatie van een technologische oplossing die – naar verwachting – bijdraagt aan de oplossing van hun vraag. 

De deelnemers gaan zelf aan de slag met de gekozen technologie. De adviseurs van Academy Het Dorp en Vilans begeleiden en ondersteunen hen daarbij ´on the job´. Dat doen we op basis van maatwerk, omdat iedere zorgorganisatie uniek is. Met behulp van analyses en onderzoek brengen we de organisatie nog verder in kaart. ‘Wat behouden we omdat het al goed ingeregeld is en welke elementen ontbreken nog?’ Aanpassingen zijn altijd in lijn met de organisatie en passend bij de zorg die de cliënten ontvangen. 

Uiteindelijk zorgt een succesvolle samenwerking tussen mensen voor verandering. Denk aan zorgmedewerkers, IT-medewerkers en opleiders, maar bijvoorbeeld ook communicatiemedewerkers en projectmanagers. Samen met betrokkenen, zoals cliënten en naasten, gaan we aan het werk om de implementatie succesvol te laten verlopen. Gedurende de gehele implementatieperiode komen de zorgorganisaties in de werkplaatsen per thema bij elkaar, zodat ze van elkaar leren en opgedane kennis en ervaringen delen. Wanneer de implementatiefase is afgerond, weten de deelnemende organisaties hoe zij op een duurzame wijze in de toekomst zelf innovatieslagen kunnen blijven maken.

In het huidige traject doorlopen de deelnemende organisaties samen de verschillende stappen om van elkaar te leren. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van het ZonMw implementatiemodel.

Delen van kennis en samenwerken

Het verzamelen, verrijken en verspreiden van kennis onder de deelnemers en de sector is onderdeel van de Innovatie-impuls. Daarom delen wij graag onze bevindingen. De opbrengsten van onze Kwartiermakersfase vind je gebundeld in een PDF voortgangsrapportage september 2020.

De Innovatie-impuls was onderdeel van het programma Volwaardig Leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met dit programma wilde het ministerie de gehandicaptenzorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst. Dit programma liep van 2019 tot en met 2022 en is na drie jaar afgesloten, lees hier De Innovatie-impuls helpt bij de inzet van zorgtechnologie (kennispleingehandicaptensector.nl)

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Stappenplan

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Innovatie-impuls