Naar hoofdinhoud Naar footer

Onderzoek: Innovatie-impuls van Volwaardig leven.

Gepubliceerd op: 03-01-2022

Hoe bepaal je welk zorginhoudelijk vraagstuk je met technologie kunt oplossen? Welke zorgtechnologie voegt iets toe aan het leven van mensen met een beperking? Daar draait het om in de Innovatie-impuls van Volwaardig leven.

De eerste fase van het project, de kwartiermakersfase, stond in het teken van het achterhalen van de zorginhoudelijke vraag. Team onderzoek hielp de deelnemende organisaties hierbij. Aan de hand van een longlist van technologische oplossingen maakten de organisaties vervolgens een keuze voor een technologie die passend is bij het vraagstuk.

De lijst is ook bedoeld om feeling te krijgen met het thema en breed te kijken naar oplossingen, het nodigt uit tot verdieping. Bijvoorbeeld het thema Lekker slapen. Dat kan gaan over inslapen, doorslapen, wakker worden, veilig slapen. Als de zorgvraag helemaal duidelijk is en jouw doel is bijvoorbeeld dat mensen rustiger wakker worden, dan kijk je op de longlist welke producten daarbij passen. Samen met team Onderzoek hebben de deelnemers in de longlist gezocht welke technologieën mogelijk een oplossing kunnen zijn. Zij maakten hier een kortere lijst van. Op deze zogeheten ’shortlist’ staan technologische oplossingen die mogelijk passen bij het vraagstuk van de zorgorganisatie. De gekozen technologieën zijn vervolgens grondig onderzocht in de zogenoemde ‘deep dive’.

Nader onderzoek 

In de deep dive bekeken de onderzoekers of er wetenschappelijke literatuur over de gekozen technologieën is, welke doelgroepen het gebruiken en welke ervaringen anderen hebben. Maar ook of de producent zelf studies heeft laten doen, wat de randvoorwaarden zijn voor gebruik, of er een training bijhoort, wat de kosten zijn, of het om een gerenommeerd bedrijf of een startup gaat en wie de investeerders zijn. Zo verzamelen de onderzoekers objectieve gegevens die ze meegeven aan de adviseurs en kwartiermakers. Zij kunnen zo een keuze maken welke oplossing het beste bij de zorgorganisatie past. 

De waarde van goed implementeren

In de implementatiefase onderzoeken we het implementatieproces, de toegevoegde waarde van de technologie en we monitoren de effectiviteit van het hele programma. De organisaties, de adviseurs en de onderzoekers kijken samen op basis van het doel van de inzet van digitale zorg technologie en het implementatieplan hoe we de toegevoegde waarde van de technologie kunnen meten en of de gekozen implementatiestrategieën daarbij passen. Als het bijvoorbeeld gaat om slim incontinentiemateriaal zal niet elke organisatie hetzelfde meten, het gaat erom welk probleem je wilt oplossen. Wil je het aantal lekkages verminderen? De zorgtijd? Wil je minder huidproblemen, of minder tijd kwijt zijn met bedden verschonen? Als je dat helder hebt, kun je bepalen hoe je meet of het werkt en of het op de juiste wijze wordt ingezet. We zullen zoveel mogelijk gebruik maken van data die al beschikbaar is. Is dat niet het geval, dan ondersteunen we de onderzoekers zoveel mogelijk bij de dataverzameling. 

Leren en verbeteren

Het doel van onderzoek binnen Innovatie-impuls is om breed kennis op te doen over de toegevoegde waarde en implementatie van technologie voor de gehandicaptensector, maar zeker ook om de individuele organisaties te leren hoe een implementatietraject het beste werkt in die organisatie.

Vanaf de implementatiefase organiseren we werkplaatsen per thema waar zorgorganisaties die met ongeveer hetzelfde bezig zijn, samen komen en van elkaar leren. Leren en verbeteren - ook tussen organisaties onderling - is dus een belangrijk onderdeel van het traject.

Lees meer

Downloads