Naar hoofdinhoud Naar footer

Contactpersoon

Lekker slapen

Genieten van een goede nachtrust is voor mensen met een verstandelijke beperking geen vanzelfsprekendheid. Binnen het thema ‘Lekker slapen’ van de Innovatie-impuls, willen we het voor cliënten en zorgverleners makkelijker maken om technologie toe te passen voor een goede nachtzorg.

Het gaat hierbij om technologieën in de praktijk van cliënten, zorgverleners én naasten. De betrokkenheid van de naasten van de cliënt is daarbij van belang. Dat is namelijk een voorwaarde om interventies succesvol te laten zijn. Hun inbreng is van grote waarde, omdat zij de cliënt het beste kennen, ook diens slaaprituelen.

Hoewel slapen de gewoonste zaak van de wereld hoort te zijn, is het dat voor veel mensen toch niet. Goed slapen kun je leren, maar leren is moeilijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij kunnen er dus grote problemen mee hebben. En dat kan erger worden als ze ook met dementie te maken krijgen. Ze zijn dan niet in staat om de onrust die hiermee gepaard kan gaan, zelf op te lossen. 

Hulpmiddel voor beter inzicht

Wat in de nacht gebeurt heeft grote invloed op hoe iemand zich overdag voelt en gedraagt. Veel professionals willen meer zicht krijgen op het slaapgedrag van hun cliënten. Ze willen cliënten graag helpen om beter te slapen, maar hebben hier hulp bij nodig. Inzet van technologie kan een hulpmiddel zijn beter inzicht te krijgen. Het kan een beeld geven van wanneer iemand in slaap valt, hoe diep hij slaapt en wanneer hij wakker wordt. Dat geeft richting aan interventies die je kunt toepassen om tot een beter nachtelijk slaappatroon te komen. Het gaat dan om technologie die op praktisch niveau ondersteunend is bij mensen met een beperking.

Versterken slaapdruk in de nacht

Ook het versterken van de slaapdruk in de nacht is een aandachtspunt binnen ‘Lekker slapen’. Slapen overdag is namelijk niet goed voor slapen ’s nachts. Eén van de aan Innovatie-impuls deelnemende organisaties zoekt daarom naar een oplossing voor overdag: ‘Hoe kunnen we cliënten een activiteit bieden waardoor deze kan ontspannen, maar niet in slaap valt?’. 

Bekijk ook 'Goede nacht, betere dag!'

Minder onnodige meldingen, meer aandacht cliënt

Als mensen met een verstandelijke beperking en dementie in de nacht gaan dwalen, is de nabijheid van medewerkers belangrijk. Maar als het domotica systeem te vaak meldingen geeft die niet om interventie vragen, zoals bij snurkgeluiden of storm, kost dat onnodig veel tijd. Het nachtzorgteam kan zich dan niet meer focussen op meldingen die om interventie vragen. Nachtzorgmedewerkers hebben tijd nodig om in te spelen op de zorgvraag van dwalende bewoners, waardoor onrust en angst vermindert en ze ook weer in slaap kunnen vallen. Een systeem waarbij ze minder vaak onnodig door meldingen worden weggeroepen, biedt dan een oplossing. 

Langdurig waarde toevoegen

Binnen ‘Lekker slapen’ staat niet de technologie centraal, maar het inzicht en gedragsverandering bij medewerkers en cliënten. Op zo’n manier dat het langdurig is en ook écht waarde toevoegt in de dagelijkse praktijk. Verder is het van belang dat er een goede afstemming is tussen de nacht- en dagdienst. De nachtdienst moet weten wat er overdag gebeurt en wat redenen kunnen zijn waarom iemand ’s nachts niet goed slaapt. Omgekeerd moet de dagdienst ook weten dat iemand slecht slaapt, omdat dit invloed heeft op zijn gedrag overdag.

Deelnemers Lekker slapen

De Zijlen

Leekerweidegroep

Zozijn

Elver

Tragel

Zideris