Naar hoofdinhoud Naar footer

Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL)

Gepubliceerd op: 11-11-2021

Passiviteiten van het Dagelijks Leven richt zich op zorgafhankelijke cliënten, gaat uit van de wensen en belevingen van cliënten en het maximaal benutten van hun eigen niveau.

Met de PDL-scorelijst kun je als begeleider de zorgzwaarte meten van cliënten. Vervolgens kun je andere professionals binnen het ondersteuningsteam informeren.

Zeven aandachtsgebieden bij PDL

PDL staat voor Passiviteiten van het Dagelijks Leven. PDL heeft zeven aandachtsgebieden:

  1. liggen
  2. zitten
  3. hygiëne/wassen
  4. aankleden
  5. verschonen
  6. verplaatsen
  7. voeding

Wat houdt Passiviteiten van het Dagelijks Leven in?

PDL is een vorm van belevingsgerichte zorg en richt zich op cliënten met een grote of volledige zorgafhankelijkheid. Ze gaat uit van de wensen en de beleving van cliënten. Doelen zijn: stabilisatie, omgaan met beperkingen waarvoor geen herstel mogelijk is en het maximaal gebruiken van restactiviteit. Belangrijk is dus dat er wordt gekeken naar vermogens die cliënten nog hebben en welke voor hen de meeste waarde hebben. Daarbij is het ook belangrijk om te kijken hoe zij optimaal gebruik maken van hun beperkte energie en bij welke activiteiten zij ondersteuning nodig hebben. Er wordt zo dus een prioritering gemaakt in de activiteiten.

Stichting PDL schreef een aantal protocollen voor PDL, zoals Procedure mondzorg, Protocol aanbrengen incontinentiemateriaal, Kleden op bed, Uittrekken van steunkousen met uittrekhulp en Wassen zonder water. Lees meer over PDL op de website van Stichting PDL.

Download de PDL scorelijst onderaan bij downloads (pdf)

Ook waardevol voor mensen met NAH

Passiviteiten van het Dagelijks Leven kan ook bij mensen met NAH die veel verzorging nodig hebben, een goede werkwijze zijn om maximaal rekening te houden met iemand wensen en beleving en wat iemand nog wel zelf wil en kan. Bekijk alle kennisproducten van de leidraad NAH in het vizier.    

Casus oudere cliënt

Mevrouw Oosterbaan heeft ernstige meervoudige beperkingen. Ze kan enorm genieten van snoezelen, maar heeft hier vaak niet genoeg energie voor. Hoe kunnen we cliënten met grote zorgafhankelijkheid dusdanig verzorgen dat niet al hun energie gelijk op is?​

Casus cliënt met NAH

Peter zit in een elektrische rolstoel. Peter (38 jaar) heeft ernstig NAH opgelopen als gevolg van een auto-ongeluk. Peter heeft moeite met plannen, is zeer gevoelig voor prikkels, neemt weinig initiatief, is snel vermoeid (zowel fysiek als mentaal) en ook zijn korte termijn geheugen is aangetast. Peter heeft ook fysieke beperkingen. Hij is bekend met spasmen en kan niet staan of lopen. Peter zit in een elektrische rolstoel. Als begeleider ondersteun en verzorg je Peter bij veel alledaagse handelingen, als uit bed komen, wassen en aankleden, douchen, eten. Hoe kun je dat allemaal op een voor Peter zo prettige mogelijk manier doen? Zodat zijn spasmen niet onnodig verergeren door spanning en je ook zo optimaal rekening houdt met zijn verhoogde prikkelbaarheid en snelle vermoeidheid... 

Onderbouwing bruikbaarheid tool

Evidence based. Kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid.

Beoordeling:

PDL wordt in de zorg vaak toegepast. Instellingen kunnen PDL-gecertificeerd worden via Stichting Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL). De PDL-vragenlijst is een valide meetinstrument om zorgzwaarte te meten. Bron: Care of People who are Powerless in Daily Living (PDL care). A theoretical approach.

Leidraad Oud en Gelukkig

Deze tool is onderdeel van Leidraad Oud en Gelukkig.

Leidraad Oud en Gelukkig hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 07-05-2024 

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Meetinstrument

Soort kennis

Ervaringskennis

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Gewoon Bijzonder