Naar hoofdinhoud Naar footer

Risico's van het nieuwe Actief Donorregistratiesysteem (ADR)

Gepubliceerd op: 10-08-2020

Vanaf 1 juli 2020 is de ‘nieuwe’ donorwet van kracht. Iedereen van 18 jaar en ouder wordt na zes weken automatisch geregistreerd als donor. Iemand moet zelf actief ‘bezwaar maken’ als de keuze anders is. Wat heeft dit voor gevolgen voor mensen met een verstandelijke beperking en hun nabestaanden? Jurist Monica de Visser schreef hierover een artikel op de website van KLIK.

Afspraken vóór 1 juli 2020

In de huidige donorwetgeving staan afspraken. De Visser noemt er drie in het bijzonder: 

  1. Zodra iemand geen keuze heeft gemaakt wordt zijn/haar beslissing over orgaandonatie overgelaten aan de familie.
  2. Iemand die niet goed begrijpt wat orgaandonatie na zijn overlijden inhoudt (wilsonbekwaam) kan geen donor worden.
  3. Een wettelijke vertegenwoordiger mag geen toestemming geven van mensen boven de 16 jaar. Onder de 16 jaar is dit wel mogelijk. 

Wat verandert er voor mensen met verstandelijke beperking en hun nabestaanden? 

Met de 'nieuwe' donorwet veranderen ook de eerder afspraken. De Visser noemt er drie:

  1. De wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt (curator of mentor) mag toestemming geven of bezwaar maken tegen orgaandonatie. 
  2. In het ziekenhuis moet een aangewezen functionaris onderzoeken of de betrokkene op het moment van zijn beslissing de gevolgen van zijn keuze heeft kunnen overzien.
  3. Nabestaanden moeten aantonen wanneer de registratie in het donorsysteem niet overeenstemt met de wens van de cliënt. 

Monica de Visser benadrukt dat er een grote kans bestaat dat mensen die de gevolgen van donorregistratie niet kunnen overzien (wilsonbekwaam zijn), toch donor worden. In het artikel omschrijft ze nog een aantal risico's. Lees het volledige artikel op KLIK

Bron: KLIK 

Meer informatie

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Protocol

Soort kennis

Ervaringskennis

Taal

Nederlands