Naar hoofdinhoud Naar footer

Visie & Balans bij NAH

Gepubliceerd op: 18-11-2021

Hoe zorg je ervoor dat de taken die iemand met NAH uitvoert in balans zijn met de vaardigheden waarover iemand beschikt? Met de tool Visie & Balans brengen begeleiders samen met iemand met NAH in kaart hoe evenwicht tussen (dagelijkse) taken en vaardigheden aangebracht worden. Ook wordt er gekeken naar de beschermende en belemmerende factoren vanuit de persoon zelf en vanuit diens (sociale) omgeving. Uitgangspunt is versterking van de eigen kracht van de persoon met NAH.

De Balans vul kun je samen met de persoon met NAH in. Daarbij breng je in kaart wat beschermende factoren van iemand zijn (bijvoorbeeld motivatie) en waar beperkingen liggen (bijvoorbeeld snelle vermoeidheid, of sterke gevoelig voor prikkels). Hetzelfde doe je voor beschermende en belemmerende factoren uit de omgeving, bijvoorbeeld het sociale netwerk of de werkomgeving. 

De taken waar een persoon met NAH voor staat kunnen onderscheiden worden in een aantal levensgebieden, zoals:

  • zingeving
  • sociale relaties
  • wonen
  • financiën
  • lichamelijke gezondheid
  • psychische gezondheid
  • werk en activiteiten

Versterken van de eigen kracht

De Visie & Balans is een tool die goed past bij de methodiek Competentie Gericht Begeleiden. De Balans kan ook los van de methodiek worden gebruikt. De Balans kan zowel ingevuld worden voor een enkele taak op de korte(re) als voor meerdere levensgebieden op de langere termijn. 

Casus NAH cliënt 

Marjoke (25 jaar) woont na haar revalidatie in een woonvoorziening met 24-uurs zorg. Op haar 18e jaar heeft ze een ernstig fietsongeluk gehad. Marjoke wil graag zelfstandiger worden en haar grote wens is om op zichzelf te gaan wonen met af en toe ambulante ondersteuning. Wat helpt om Marjoke zo te ondersteunen dat wat Marjoke wil ook past bij wat ze kan of kan ontwikkelen? 

Als begeleider kun je met de Balans samen met Marjoke in kaart brengen wat er nodig is om zelfstandiger te worden, wat Marjoke al kan en wat ze nog wil en kan ontwikkelen. Ook wie en wat daarbij haar hierbij kan ondersteunen. Op basis van de Balans kun je dan doelen met haar afspreken om mee aan de slag te gaan.  ​

Onderbouwing bruikbaarheid

Practice-based kennis: kennis op basis van onderzoek. 

Beoordeling:

De Balans is als tool onderdeel van de methodiek Competentie Gericht Begeleiden. De Balans kan ook los worden gebruikt, dus zonder dat verder met de methodiek Competentie Gericht Begeleiden wordt gewerkt. De Balans is afgeleid van het zogenoemde ICF model. Dit internationale classificatiemodel over het functioneren van iemand wordt onder andere gebruikt in de revalidatie. Bij de Visie & Balans wordt gebruik gemaakt van de leefgebiedenwijzer van Movisie. 

Deel deze pagina via:

Soort

Leidraad

Taal

Nederlands