Naar hoofdinhoud

Voorlezen-plus / Multi-sensory storytelling

Gepubliceerd op: 04-02-2020

Mensen met ernstige meervoudige beperkingen lezen zelf niet, maar worden ook weinig voorgelezen.

Levensverhalen hoeven niet alleen via gesproken taal of teksten te worden verteld, maar ook andere zintuigen kunnen worden gebruikt. Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van uitgangspunten van Multi-sensory Storytelling. Bij deze verhalen worden zoveel als mogelijk zintuigen aangesproken om het verhaal overte brengen (het ruiken van gist of vers brood, wanneer het over de bakkerij van vroeger gaat).

Hoe werkt Voorlezen-plus voor EMB?

Levensverhalen hoeven niet alleen via gesproken taal of teksten te worden verteld, maar ook andere zintuigen kunnen worden gebruikt. Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van uitgangspunten van Multi-sensory Storytelling. Bij deze verhalen worden zoveel als mogelijk zintuigen aangesproken om het verhaal overte brengen (het ruiken van gist of vers brood, wanneer het over de bakkerij van vroeger gaat).

Hier vind je ook nog twee andere boeken voor inspiratie: 

Meer informatie

Je leest meer over Voorlezen-plus: multi-sensory storytelling op de website van Voorlezen-plus.

Casus oudere cliënt (levensverhalen)

Mevrouw van der Waal dementeert en denkt vaak dat ze nog bij haar ouders woont. Ze vertelt dan van alles. Begeleiders weten niet veel van haar verleden en snappen haar verhalen niet. Hoe kan ik het levensverhaal inzichtelijk krijgen?​

Casus cliënt met EMB (over Voorlezen-Plus)

Joshua’s moeder heeft een workshop bij “Voorlezen-plus” gevolgd en ze heeft een boek gemaakt over de favoriete activiteit van Joshua: zwemmen. Het boek bestaat uit verschillende kartonnen bladen met een stukje tekst en voorwerpen zoals een zwembroek (die naar chloor ruikt), een plantenspuit (water druppels), een zwembandje die opgeblazen wordt en een handdoekje. Joshua’s moeder vond het heel leuk om samen met andere ouders iets voor Joshua te maken, maar belangrijker nog: Joshua vindt het fantastisch als het boek aan hem voorgelezen wordt en hij moet heel hard lachen als hij de waterdruppels op zijn gezicht gesproeid krijgt. Bestaat er een bibliotheek waar we meer boeken kunnen lenen? 

Doelgroepen en thema's specifiek voor het levensverhaal

Bij Voorlezen-plus richten de makers zich op de volgende doelgroepen: kinderen en volwassenen met: EMB, ernstig verstandelijk beperking, verstandelijke beperking en dementie.

Doelgroep

  • Ouderen met ernstige lichamelijke beperkingen
  • Ouderen met ernstige meervoudige beperkingen
  • Ouderen met moeilijk verstaanbaar gedrag
  • Ouderen met psychogeriatrische problematieken
  • Vitale ouderen

Thema's 

  • Emotioneel welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden
  • Interpersoonlijke relaties

Lees meer over de thema's

Bij Voorlezen-plus richten de makers zich op de volgende doelgroepen: kinderen en volwassenen met: EMB, ernstig verstandelijk beperking, verstandelijke beperking en dementie.

Onderbouwing bruikbaarheid tool voor oudere cliënten

Research based.  Kennis op basis van onderzoek. 

Beoordeling:

Levensverhalen zijn inmiddels geïntegreerd onderdeel in de zorg. Diverse onderzoeken toonden de waarde en bruikbaarheid van levensverhalen aan. Onderzoek naar Multi-sensory Storytelling toonde aan dat dat MSST, naast een plezierige activiteit ook ertoe leidt dat de voorlezer de mogelijkheid krijgt om de luisteraar beter te leren kennen.  Bronnen Voorlezen-plus/MSST

Bronnen Levensverhaal:

Onderbouwing bruikbaarheid tool voor cliënten met EMB

Research based. De inhoud van het kennisproduct is ontwikkeld op basis van onderzoek.

Beoordeling:

Uit onderzoek blijkt dat Voorlezen-plus kan bijdragen aan de ontwikkeling van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Belangrijk pluspunt van Voorlezen-plus is het plezier dat zowel de luisteraar als de voorlezer eraan beleven. Bron: Rijks Universiteit Groningen en Platform EMG.

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Leidraad

Soort kennis

Type

Digitaal

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Gewoon bijzonder