Naar hoofdinhoud

Voorlichtingsboekjes van Severinus

Gepubliceerd op: 24-03-2021

Severinus heeft voorlichtingsboekjes uitgebracht over ouder worden en over dementie. De boekjes zijn geschikt voor mensen met een beperking. 

Net als binnen de landelijke bevolking is er binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg sprake van vergrijzing. Onderzoek toont aan dat ook in de zorg voor verstandelijk beperkten de levensduur toeneemt, waardoor ook deze doelgroep meer te maken krijgt met problematiek rondom ouder worden.

Als gevolg van deze ontwikkeling en na het ontvangen van enkele praktische vragen van begeleiders en cliënten, bleek dat er behoefte was aan informatie en voorlichting voor cliënten over het thema ‘ouder worden’.

Bij de research bleek dat er voor deze doelgroep (ontwikkelingsleeftijd van circa 3 tot 6 jaar oud), minimale informatie beschikbaar was. Tijd voor Severinus om zelf deze informatie beschikbaar te stellen. Dit resulteerde in drie voorlichtingsboekjes.

De materialen hebben twee doelen: 

 • Mensen met een verstandelijke beperking voorlichting geven
 • Handvatten aanreiken om op een positieve manier om te kunnen gaan met het verouderingsproces.

Daarnaast is er een boekje voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking ontwikkeld. Het doel van dit boekje is voorlichting geven over de ziekte van Alzheimer. Daarnaast biedt het boekje houvast om de cliënt te laten begrijpen waarom hun huisgenoot ander gedrag vertoont als gevolg van de ziekte van Alzheimer. 

Heb je interesse in één van deze boekjes? Neem dan contact op met de afdeling Gedragskunde van Severinus via 040 258 63 11 of gedragskunde@severinus.nl.

Kosten? De kosten voor een set van 3 boekjes zijn 25,00 euro.

Casus

Mevrouw Lenny (73) wordt altijd blij van een kopje zwarte koffie. Dit weten zowel de begeleiders als bewoners van de zorginstelling. De laatste tijd reageert ze alleen heel onaardig als haar een kopje koffie wordt aangeboden. De mede-bewoners snappen er niks van. Is er een hulpmiddel om bewoners uitleg te geven over de ziekte Alzheimer?

Doelgroepen en thema's

Doelgroep

 • Ouderen met ernstige lichamelijke beperkingen
 • Ouderen met moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Ouderen met psychogeriatrische problematieken
 • Vitale ouderen

Lees meer over doelgroepen Ouderen

Thema's

 • Emotioneel welbevinden
 • Lichamelijk welbevinden
 • Interpersoonlijke relaties
 • persoonlijke ontwikkeling
 • zelfbepaling

Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool

Practice based. Kennis op basis van praktijkervaringen.

Deze tool is onderdeel van Leidraad Oud en Gelukkig.

Leidraad Oud en Gelukkig hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.

Deel deze pagina via:

Soort

Themaboek

Soort kennis

Type

Boek

Taal

Nederlands