Naar hoofdinhoud Naar footer

'Wat droom jij voor onze intake?' Een magazine van Dichterbij

Gepubliceerd op: 09-08-2022

Laatst bijgewerkt op: 01-12-2023

Een magazine over verbetering van het intakeproces op basis van waarderend onderzoek. Voor iedereen die betrokken is bij het ontwerpen en uitvoerenvan het intakeproces.Het magazine biedt inspiratie en handvatten om het intakeproces met kleine stappen te kunnen verbeteren.

YouTube video thumbnail

Casus

Vaak willen we graag dat nieuwe bewoners zo snel mogelijk een plekje krijgen binnen onze organisatie. Dat is belangrijk, maar we moeten er ook voor zorgen dat we tijdens de intake de nieuwe bewoner echt leren kennen: wat hij/zij belangrijk vindt, waar hij/zij goed in is, en waarin hij/zij zich in wil ontwikkelen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we de nieuwe bewoner echt leren en kennen en zich thuis voelt? Daarvoor is het belangrijk om de juiste stappen op het juiste moment te zetten en op een waarderende manier te werken. 

Hoe kun je het magazine gebruiken?

Het magazine van Dichterbij bevat ervaringen, verbeterkansen en oplossingen voor de intake. Dichterbij geeft een kijkje hoe zij het intakegesprek hebben ingericht. De manier van werken in het intakeproces helpt begeleiders in het thuis laten voelen van bewoners. De begeleider krijgt een duidelijkere positie in het intakeproces en krijgt inzicht in de waarderende manier van werken. Het verbeteren van het intakeproces kan je namelijk niet alleen. Het is belangrijk om het gesprek over verbeteren van het intakeproces aan te gaan met alle betrokken partijen. Het magazine doet hier suggesties voor. In het magazine kun je ook je eigen aantekeningen en ideeën kwijt. 

Ervaringen

Met de tips uit het magazine zorg je voor een betere manier van plaatsing in het intakeproces. Cliënten en verwanten voelen zich meer gezien en gehoord in dit proces.

  • De verwante: 'De zorgconsulent zei tegen ons dat we echt de tijd mochten nemen om een keuze te maken.’ 
  • De zorgconsulent: 'Het maakt ons niet uit waar je voor kiest, het gaat echt om de cliënt. Dat gaf ons veel rust.'  

Aan de slag

Wil je meteen aan de slag met het intakeproces? Download het magazine onderaan de pagina bij de Downloads. 

Onderbouwing magazine

Binnen het project Als je het mij vraagt van Dichterbij staat positief waarderend handelen centraal. Binnen dit project zijn verschillende gesprekken gevoerd met ervaringsdeskundigen, naasten en begeleiders. Tijdens deze reflectiemomenten zijn ervaringen, inzichten, dilemma’s, kansen en ideeën gedeeld over de intake. Deze inzichten zijn gebundeld in dit magazine.

  • Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen. 
  • Ervaringskennis: kennis op basis van de ervaringen van cliënten of verwanten.

Twinkelmagazine

Alle Twinkels zijn gepubliceerd op Twinkelmagazine en komen voort uit de lessen van 35 zorgorganisaties binnen het project Begeleiding à la carte, onderdeel van het programma Volwaardig leven.

Over Begeleiding à la carte

Deze aanpak is ontwikkeld in het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven [2019-2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders werkten aan hun eigen aanpak voor vernieuwing van persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector.

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Soort

Handreiking

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Begeleiding à la carte (Balc)