Naar hoofdinhoud Naar footer

Behandelmodel Triple-C, wat is dat?

Gepubliceerd op: 15-03-2022

Laatst bijgewerkt op: 21-04-2023

‘Menswaardig begeleiden, organiseren en coachen.' Begeleid je mensen met (verstandelijke) beperkingen die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben? Dan is Triple-C een belangrijk behandel- en begeleidingsmodel.

Wat is Triple-C?

Triple-C is een behandelmodel voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. De drie C’s staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Triple-C neemt in tegenstelling tot veel andere modellen niet het probleemgedrag of de stoornis als uitgangspunt, maar de menselijke behoeften. Doel van Triple-C is ‘het gewone leven ervaren’, met alles wat daarbij hoort: een plek waar je je veilig en thuis voelt, mensen op wie je kunt bouwen en een betekenisvolle invulling van de dag. Dat is waar coaches (begeleiders) en cliënten elke dag samen aan werken. Als dat lukt, krijgen cliënten steeds meer vertrouwen; in hun omgeving, in de ander en in zichzelf. Stress en probleemgedrag verdwijnen naar de achtergrond.

Hoe werkt Triple-C?

Om cliënten 'het gewone leven' beter te laten ervaren met model Triple-C, moeten begeleiders zich focussen op:

  • Uitgaan van hun menselijke behoeften.
  • Een onvoorwaardelijke begeleiding bieden (gehechtheid en relatieopbouw).
  • Samenwerken aan betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw).
  • Probleemgedrag zien als signaal van onvervulde menselijke behoefte. 

In de praktijk betekent dit dat de begeleider alle activiteiten in het dagelijkse leven op de gebieden zelfzorg, wonen, werken en vrije tijd samen met de cliënt uitvoert. Kamer opruimen? Boodschappen doen en koken? Sporten? We doen het samen! En we zorgen er samen voor dat het lukt. Op deze manier ervaart de cliënt ordening en structurering, waardering en acceptatie, invloed op zijn eigen leven en betekenis voor zichzelf en anderen. Kortom: er wordt tegemoetgekomen aan zijn/haar behoeften.

Video over Triple-C

YouTube video thumbnail

Praktijkvoorbeeld van Triple-C   

Robert Jan Luinstra, hoofd locatiemanager bij Alliade (voorheen Talant): 'Het ging om cliënten voor wie je graag een betere kwaliteit van leven wilt, maar niet zo snel verbetermogelijkheden ziet. Het Centrum voor Consultatie en Expertise raadde ons Triple-C aan, maar dan wel onder begeleiding van Dick van de Weerd van ASVZ. Hij is bedenker van de methode en kent de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie.’

‘We merkten dat de kennis over de methodiek binnen onze organisatie erg versnipperd raakte. Daarom hadden we behoefte aan een coördinatiepunt dat tegelijk meedenkt in hoe Triple-C ook echt door mensen kan worden toegepast zoals het is bedoeld. Ook steunen we daarmee de kennisuitwisseling en het leerproces in onze organisatie.’

Lees het hele verhaal: Triple-C: focus op menswaardigheid in plaats van probleemgedrag

Onderbouwing 

ASVZ heeft Triple-C ontwikkeld en gebruikt de methode zelf intensief in de praktijk. Ook andere organisaties die Triple-C gebruiken zijn heel positief.
 
ASVZ en Tilburg University doen naar naar de effectiviteit van Triple-C. De wetenschappelijke publicatie vind je op triplecwerkplaats.nl.

  • Research-based: Kennis op basis van onderzoek.
  • Practice-based: Kennis op basis van praktijkervaringen. 

Voor meer informatie: beluister beluister de Triple-C Podcast, neem een kijkje op de website van Triple-C, of stuur een mail naar triple-c@asvz.nl.​

Over Begeleiding à la carte

Deze beschrijving is ontwikkeld in het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven [2019-2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders werkten aan hun eigen aanpak voor vernieuwing van persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector. 

Lees meer over Begeleiding à la carte 

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Soort

Methode

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

ASVZ

Prijs

Gratis

Programma's / projecten

Begeleiding à la carte (Balc)