Naar hoofdinhoud Naar footer

Wet zorg en dwang en Mentorschap

Gepubliceerd op: 12-08-2020

Kan een cliënt de gevolgen van zijn handelen zelf goed inschatten of is daar een mentor voor nodig? De rechter wil hierover een gedragsdeskundige beoordeling van de orthopedagoog of psycholoog. Dit stroomschema kan daarbij helpen. De documenten zijn dan ook bedoeld voor orthopedagogen en psychologen die werkzaam zijn in de VB-sector.

De kantonrechter kan een orthopedagoog of psycholoog (werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) verzoeken om onderzoek te doen en dit in een 'deskundigenbericht' vast te leggen. Als het onderzoek gaat over de aanvraag van het mentorschap, dan gaat het vooral over de vraag of een cliënt de gevolgen van zijn handelen goed kan inschatten. Is er een mentor nodig die de gezondheid van de cliënt  vertegenwoordigt? De rechter wil hierover het gedragsdeskundige beoordeling van de orthopedagoog of psycholoog.   

In het format ‘deskundigenbericht voor de rechtbank’ is de handleiding in de vorm van een stroomschema opgenomen. Dit stroomschema biedt de orthopedagoog of psycholoog inzicht in het stap-voor-stap doen van onderzoek, de verslaglegging en de samenwerking met de cliënt. 

Download het stroomschema (pdf)

Download de eindversie van het deskundigenbericht voor de kantonrechter (pdf)

Meer weten? Neem contact op met
Drs. Liesbeth Evers-Wessels (orthopedagoog)
0611928984 / 055-3683838 (De Passerel) 
liesbeth-evers-wessels@de-passerel.nl / everswes@xs4all.nl  

Informeren van een cliënt: hoe doe je dat?

De orthopedagoog of psycholoog vertellen aan de cliënt over de werkwijze van het onderzoek en het doel ervan. Dit delen van informatie over het onderzoek vindt plaats op een volledige en begrijpelijke manier voor de cliënt. Door het ‘informed consent’ toe te passen wordt de cliënt ook voorbereid op het belang van een mentor in zijn of haar leven. Belangrijke anderen kunnen hierbij betrokken worden. Zoals ouders, partner, persoonlijk begeleider. De cliënt geeft zelf aan of dat in zijn/haar belang is. 

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 6 á 8 uur, wanneer het dossier van de cliënt geldige diagnostiek en testverslagen bevat. Er zijn testverslagen nodig voor de beeldvorming van de cliënt. Het gaat daarbij om:

  • het vermogen om dingen te leren en het onthouden en kennis uitwisseling
  • sociaal-emotioneel functioneren
  • communicatie vaardigheden
  • het praktisch kunnen handelen van de betreffende persoon. 

Als deze informatie (diagnostiek en/ testverslag) ontbreekt, moet deze eerst worden verkregen. Pas dan kan er een start worden gemaakt met de uitvoering van het onderzoek.

Gedragskundig rapport voor de kantonrechter

Het resultaat van het onderzoek is een gedragsdeskundig rapport voor de kantonrechter. In het rapport is de informatie opgenomen die de kantonrechter nodig heeft om tot een beoordeling te komen. Het oordeel gaat erover of een cliënt wel of geen recht heeft op een mentor.

Gebruik het format ‘deskundigenbericht voor de rechtbank’ ook voor de aanvraag van het curatorschap en/of een onder bewindstelling van een volwassen cliënt. 

Wist je dat...

Bij de invoering van de Wet Zorg & Dwang moeten zorginstellingen voor volwassen mensen met een verstandelijke beperking, erop toezien dat elke volwassen cliënt een mentor heeft die de gezondheidsbelangen behartigt.   

MEER INFORMATIE

Stroomschema vertegenwoordiging Kempenhaeghe

Stappenplan voor wilsbekwaamheid

Boek 'Wie beslist'?

Downloads

Deel deze pagina via:

Taal

Nederlands