Naar hoofdinhoud Naar footer

[Ont]Regel de Langdurige Zorg

In het programma [Ont]Regel de Langdurige Zorg staat het verminderen van regeldruk centraal. Het doel van het programma is tweeledig: meer tijd voor de cliënt en meer werkplezier voor de zorgverlener.

Vilans helpt binnen dit programma begeleiders en andere zorgverleners met kennis en informatie over regeldruk, zodat je hier zelf mee aan de slag kunt. Ook biedt het programma inzichten voor beleids-, branche- en beroepsorganisaties die behoefte hebben aan kennis over het terugdringen van de administratieve lasten.

Het Vilans-programma is onderdeel van het programma (Ont)Regel de Zorg van VWS. Dit programma wil de regeldruk voor de zorgverlener en cliënt merkbaar verminderen.

VWS: Actieplan (Ont)regel de Zorg

De overheid vindt te zware administratieve lasten een bedreiging voor de kwaliteit van de zorg. Daarom willen de minister en staatssecretaris van VWS de regeldruk in de zorg terugdringen. Zij presenteerden in mei 2018 een actieplan: '(Ont)regel de Zorg'. Het doel van dit programma en die hierin beschreven acties is het merkbaar verminderen van de regeldruk voor de zorgverlener en cliënt.

De OntregelBlik

De OntregelBlik is samen met en voor zorgorganisaties en partners ontwikkeld, in de gehandicaptensector en ouderenzorg. Deze aanpak helpt om de regeldruk in jouw organisatie te verminderen of zelfs te voorkomen. Dankzij de praktische werkvormen, handvatten, tips en ervaringsverhalen. Die zijn allemaal verdeeld over zeven verschillende onderwerpen. De aanpak is laagdrempelig, flexibel en overzichtelijk. En alles wat erin staat wordt regelmatig vernieuwd, aangevuld en verder ontwikkeld. 

Meer informatie over regeldruk