Toon zoekbalkToon menu

Zorg en dwang

Wat moet de organisatie doen?

De nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) is van kracht sinds 1 januari 2020. Het doel van deze wet is dat onvrijwillige zorg bij mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk wordt voorkomen. Zorgorganisaties moeten zichzelf op deze nieuwe aanpak voorbereiden.

Hoe wordt de Wet zorg en dwang ingevoerd?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor zichzelf de Roadmap: de Wet zorg en dwang van nu naar 2021 opgesteld. Naast het feit dat het ministerie veel te doen heeft, zullen ook zorgorganisaties en professionals zich moeten voorbereiden.

Voorbereidingen van zorgorganisatie

Wil een zorgaanbieder onvrijwillige zorg kunnen aanbieden, dan zal dit in het beleid en de werkprocessen moeten worden opgenomen. Een eerste stap voor organisaties is daarom het beschrijven van een visie en een beleid. Daarnaast moeten zorgorganisaties volgens Tamara Streng, expert onvrijwillige zorg, onder meer deze zaken op orde hebben:

 • Het regelen van de randvoorwaarden om het beleid goed uit te voeren;
 • Het instellen van een klachtencommissie;
 • Het regelen van toegang tot een cliëntvertrouwenspersoon; 
 • Het op een veilige manier vastleggen van cliëntgegevens en wie daar toegang tot heeft;
 • Het registreren van onvrijwillige zorg.

Professionals, beroepsverenigingen en koepelorganisaties zullen antwoord moeten geven op vragen als:

 • Wie is de zorgverantwoordelijke en wat houdt dit in?
 • Wie is de Wzd-functionaris en wat houdt dit in?
 • Wie is de externe deskundige en wat houdt dit in? De externe deskundige is een arts, psychiater, gedragskundige of verpleegkundige die niet bij de zorg voor de client betrokken is. De Memorie van Toelichting (pdf) stelt dat de externe deskundige pas moet worden ingeschakeld als het niet lukt de onvrijwillige zorg binnen de gestelde termijnen van de Wzd af te bouwen.

Activiteiten van het ministerie

Het implementatieplan van het ministerie van VWS noemt de volgende activiteiten:

 • Op de website Dwang in de zorg is een helpdesk beschikbaar;
 • Er komt een overzicht van de veranderingen bij de overgang van Bopz naar Wet zorg en dwang;
 • Het ministerie gaat een aantal zorgorganisaties ondersteunen die ‘best practice’ willen zijn en deze goede voorbeelden verspreiden;
 • Het ministerie verkent hoe opleidingen de nieuwe wet moeten opnemen;
 • Er komt informatiemateriaal voor verschillende groepen beschikbaar (cliënten, medewerkers, behandelaren enz.);

Evaluatie na invoering Wet zorg en dwang

Na invoering van de wet kunnen kunnen organisaties via ‘praktijktafels’ casussen en knelpunten naar voren brengen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is of de nieuwe regelgeving niet leidt tot veel extra administratieve lasten.

Bron: Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]

Cookies op de website van Kennisplein Gehandicaptensector

Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer